Konkursu rezultāti

Noslēgušies divi “Junior Achievement Latvia” ietvaros rīkotie konkursi.
“Mana vārdnīciņa” (PII, 1.-4. klašu audzēkņiem). Konkursā aicinājām ģimenes trīs paaudzēm – bērnam, vecākiem, vecvecākiem vai vecāka gada gājuma radiniekiem, un skaidrot dzīvei būtisku terminus. Atbildes bija jāraksta vārdnīcas formātā un gaumīgi jānoformē.
Pirmsskolas grupā balvas saņem:
 • EMĪLS TREINOVSKIS /Saldus vsk./
 • MIKS SAULĪTIS /Saldus vsk./
 • KAROLĪNA GRĪNBERGA /Saldus vsk./
1.-2.kl. grupā:
 • KRISTIANS SAULĪTIS /Druvas vsk./
 • ARTUSS RUZE /Druvas vsk./
 • MATĪSS LĀCIS /Druvas vsk./
 • LĪVA MICKĒVIČA /Druvas vsk./
3.-4. kl. grupā:
 • AGATE BEIERE /Druvas vsk./
 • ELIZABETE JANUZE /Druvas vsk./
 • PAULS MEDNIS /Druvas vsk./
 • DĀRTA LŪSE /Druvas vsk./
“Biznesa pasakas” (4.-9. klašu audzēkņiem). Biznesa pasaka bija jāveido, lai tajā parādītos skolēna izpratne par uzņēmējdarbību un ar to saistītiem procesiem izvēlētājā tematā/jomā vai īpaši uzsverot uzņēmējdarbības aspektus izvēlētajā jomā/tematā. Biznesa pasakā ar ekonomikas/finanšu pratību bija jābūt sasaistāmai prasmei un gudrībai nopelnīt naudu – atrast labu darbu vai uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību.
4.-6. kl. grupā balvas saņem:
 • ELIZABETE EIHMANE /Druvas vsk./
7.-9. kl. grupā:
 • ELĪZA LŪSE /Druvas vsk./
 • AGATE ŠMITE /Druvas vsk./
 • EVELĪNA ZUBAVIČA /Druvas vsk./
 • EMĪLS GUDĒNS /Druvas vsk./
Paldies vērtēšanas komisijai:
Dacei Vaļko (Saldus BJC direktore), Lienei Zeiliņai (Saldus BJC direktores vietniece izglītības jomā), Signei Meirei (jaunatnes lietu speciāliste), Agitai Skrebelei (Saldus BJC karjeras konsultante).
Paldies Junior Achievement Latviaun Cannelle Bakery par sadarbību un atbalstu.