Izsludinām pieteikšanās interešu izglītības programmu realizēšanai 2023./2024.m.g.

Izsludinām pieteikšanos Saldus novada vispārējās, pirmsskolas, profesionālās ievirzes, interešu izglītības iestādēm, organizācijām, juridiskām un fiziskām personām uz valsts un Saldus novada pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmu realizēšanai 2023./2024. mācību gadā.

Interešu izglītības programmu īstenotāji, atbilstoši programmas izstrādes metodiskajiem ieteikumiem, aicināti līdz 2023. gada 14. augustam pl. 17.00 Saldus Bērnu un jaunatnes centrā iesniegt interešu izglītības programmas pieteikumus, kas iepriekš saskaņoti ar iestādes/ organizācijas, kur notiks programmas realizācija, vadītāju.

Līdz 1. septembrim interešu izglītības programmu pieteikumus izvērtē Saldus novada pašvaldības interešu izglītības valsts un pašvaldības finansējuma sadales komisija, kura valsts mērķdotāciju un pašvaldības finansējumu sadala atbilstoši saņemtajam finansējumam un izvērtētajām interešu izglītības programmām.

Informācijai:
Saldus Bērnu un jaunatnes centra
direktores vietniece izglītības jomā Liene Zeiliņa
26446227

Pielikums Nr.2_veidlapa

Pielikums Nr.3_metodiskie_ieteikumi