Īstenots jauniešu iniciatīvas projekts “Saliedēšanās pasākums Brocēnu vidusskolas skolēnu pašpārvaldei”

Brocēnu vidusskolas skolēnu pašpārvalde IR spēks! Mēs Brocēnu vidusskolas skolēni Elīza Ipoļitova, Kristiāns Priedītis un Simona Valtere ar savu ideju piedalījāmies Saldus BJC organizētā jauniešu iniciatīvas projektu konkursā “Jaunieši darbībā 2023” .

Projekta ietvaros īstenojām divu dienu saliedēšanās pasākumu mūsu skolas skolēniem atpūtas bāzē “RADI”, kur kopīgi dalījāmies pieredzē caur tematiskajām sarunām, norisinājās spraigas ēst gatavošanas sacensības, kur no izlozētiem produktiem bija jāpagatavo delikatese, ko vērtēja bargā, bet pozitīvā žūrija. Paldies Larisai Priedītei, Diānai Valterei un Svetlanai Laminskai-Kampenusai.

Otrajā dienā vairāk pievērsām uzmanību jaunu zināšanu iegūšanai un prasmju attīstīšanai ar vieslektori Undīni Vēveri. Izvirzījām mērķus nākamajam mācību gadam, ģenerējām idejas un labi pavadījām laiku!

Paldies jauniešiem, kas iesaistījās! Nebaidieties sapņot un īstenojies pat pašas trakākas idejas! Esam gatavi jaunam mācību posmam!

Projekts īstenots projektu konkursa „Jaunieši darbībā 2023” ietvaros, to rīko Saldus BJC, finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldība.