Gaiķu pamatskolā stāstīsim par iespējām BJC un abās jauniešu mājās

Mūsu karjeras konsultante, pulciņa “Skolēnu mācību uzņēmumi” vadītāja Agita Skrebele kopā ar Saldus un Brocēnu jauniešu māju jaunatnes darbiniekiem pirmdien, 19.septembrī,  dosies uz Gaiķu pamatskolu, lai skolēniem un jauniešiem pastāstītu par:

  • skolēnu mācību uzņēmumu veidošanu;
  • karjeras konsultācijām;
  • iespējām Saldus un Brocēnu jauniešu mājās;
  • mobilo darbu ar jaunatni.

Uz tikšanos Gaiķu pamatskolā plkst. 11:00!