Dziedāšanas svētki pulcina ap 400 dziedātāju no 9 Saldus novada izglītības iestādēm

Pagājušajā ceturtdienā, 20 aprīlī, Saldus Bērnu un jaunatnes centrā izskanēja Saldus novada izglītības iestāžu koru lielākie sadziedāšanas svētki “Atgriešanās”. Uz skatuves kāpa vairāk kā 400 skolu koru dalībnieki. Dziedāšanas svētku ideja bija attīstīt, kopt un tālāk pilnveidot koru kopdziedāšanas tradīciju, padziļināt interesi par skolēnu kora dziedāšanas tradīciju saglabāšanu, sagaidot Latvijas Dziesmu svētku 150. gada dienu. Protams, neatsverams ieguvums ir satikties, sadziedaties, atbalstīt un iedvesmoties vienam no otra.
Koncerta patriotisko ideju un koncepciju noteica vairākas latviešu kultūras vērtības, kurām šogad aprit apaļas jubilejas:
 • Dziesmu svētkiem – 150.
 • Eposam “Lāčplēsis” – 135.
 • Komponistam Zigmaram Liepiņam – 70.
 • Komponista sarakstītajai rokoperai “Lāčplēsis” šogad aprit 35 gadi.
Koncertā izskanēja skaistas latviešu autoru oriģināldziesmas un latviešu tautas dziesma patriotiskās noskaņās.
Lielu paldies par kopā radītajiem svētkiem un brīnišķīgo koncertu sakām Saldus novada izglītības iestāžu koristiem, to vadītājiem un koncertmeistariem:
 • Druvas vidusskolas 2.-4. un 5.-9.klašu kori. Vadītāja Itana Lipšāne, koncertmeistare Vita Ramate;
 • Ezeres pamatskolas 1.-4.klašu koris. Vadītāja Elvīra Luce, koncertmeistare Marita Kudiņa;
 • Gaiķu pamatskolas 1.-4.klašu koris. Vadītāja Antra Nadziņa, koncertmeistare Vita Ramate;
 • Brocēnu vidusskolas 1.-4. un 5.-12. klašu koris. Vadītāja Ināra Bērziņa, koncertmeistare Simona Sunepa;
 • Saldus pamatskolas 2.-4. un 5.-9. klašu koris. Vadītāja Iveta Logina, koncertmeistare Vita Ramate;
 • Kalnsētas pamatskolas 1.-4.klašu muzikālo aktivitāšu pulciņš un 5.-9.klašu vokālais ansamblis. Vadītāja Liene Krūmiņa.
 • Striķu sākumskolas koris. Vadītāja Gita Rumba;
 • Blīdenes pamatskolas 1.-4.klašu koris. Vadītāja Irita Rasa;
 • Saldus vidusskolas 1.-4.klašu koris. Vadītāja Anita Rasiņa, koncertmeistare Rita Ševica.
Koncerta beigās visi svētku dalībnieki kopā ar solistu, mūsu novadnieku no Ezeres, Saldus Mūzikas skolas absolventu, multimākslinieku Jāni Lemeži nodziedāja Z. Liepiņa dziesmu “Atgriešanās”, kas papildināja svētku un kopābūšanas sajūtu.
Liels paldies par sadarbību pasākuma organizēšanā, koordinēšanā un vadīšanā sakām Saldus novada kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas koordinatorei Aijai Zakovskai.
Kā arī paldies Brocēnu vidusskolas 11.klases skolēnam Kristiānam Priedītim par pasākumu vadīšanu.
Kopībā mēs varam!
Foto: Sintija Mazdrevica.