BDK “Sienāzītis” koncerts “Iedejojam Mārtiņos”

Mūsu bērnu deju kolektīva “Sienāzītis” mazie dejotāji cītīgi gatavojas savam šīs sezonas pirmajam koncertam “Iedejojam Mārtiņos”, kas notiks 10. novembrī plkst. 17:30 Saldus BJC lielajā zālē.
Vadītāja Baiba Rāzna.