15. novembrī notiks trases automodelisma sacensības “Saldus kauss ’22”

15. novembrī Saldus jauniešu mājā notiks trases automodelisma sacensības “Saldus kauss ’22”.
  • plkst. 9:00 treniņbraucieni,
  • plkst. 10:00 sacensību sākums.
Klases:
  • Iesācēju;
  • PR 24;
  • Open 16.
Sacensībās piedalīsies dalībnieki no Saldus, Ventspils un Lietuvas.