Aicinām piedalīties mākslas darbu konkursā “Kad ar vienu dzīvi ir par maz”

Saldus novada izglītības iestāžu interešu izglītības vizuālās, vizuāli plastiskās mākslas, vides un radošo industriju programmu audzēkņi aicināti piedalīties mākslas darbu konkursā “Kad ar vienu dzīvi ir par maz”. Konkursa tēma – ķieģeļa otrreizēja izmantošana. 

Konkurss notiek 2 kārtās. 1. kārta notiek Saldus novada izglītības iestādēs. Savukārt, darbu iesniegšana 2.kārtai notiek Saldus Bērnu un jaunatnes centrā līdz 22.aprīlim. No konkursa 2.kārtas iesniegtajiem darbiem tiks veidota izstāde. Apbalvoti tiks 3 labākie darbi no katras vecuma grupas. Papildus no godalgotajiem darbiem tiks noteikta arī simpātija Instagram lietotāju balsojumā. 

Vairāk informācijas nolikumā.

Kontaktpersona: Liene Zeiliņa, Saldus BJC direktores vietniece izglītības jomā, tel. 26446227, e-pasts liene.zeilina@saldus.lv

Konkursu organizē Saldus Bērnu un jaunatnes centrs sadarbībā ar Saldus novada Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas metodisko apvienību.