XXV Latvijas stāstnieku konkursa ”Teci, teci, valodiņa 2021” fināla rezultāti

18.decembrī ar konkursa rezultātu paziņošanu ZOOM platformā noslēdzās XXV Latvijas stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa 2021”. Konkursa finālā piedalījās 94 labākie stāstnieki no Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Sēlijas un Latgales.

Jaunos stāstniekus vērtēja izcili stāstnieki, stāstnieku pedagogi, stāstniecības tradīciju iedzīvinātāji un pētnieki – Iveta Irbe, Vilhelmīne Jakimova, Aelita Ramane, Inguna Radziņa, Inita Šalkovska, Dāvis Suharevskis, Andrejs Svilāns, Toms Treibergs un Guntis Pakalns.

Finālisti tika vērtēti trīs vecuma grupās. 1.-3. klašu grupā finālā startēja 30 dalībnieki, no tiem 5 ieguva augstāko novērtējumu – Dižais stāstnieks/stāstniece. Vidējā grupā vislielākais dalībnieku skaits – 40. Starp tiem augstāko novērtējumu ieguva 13 finālisti, no tiem arī Saldus novada Ezeres pamatskolas folkloras kopas “Kamolītis” skolnieks Jurģis Žaļims, kurš ieguva 26 no 28 maksimāli iespējamiem punktiem un ieguva I pakāpes diplomu un titulu Dižais stāstnieks.

Vecākajā grupā šogad bija 24 finālisti, starp tiem 9 Dižie stāstnieki. Starp tiem arī 3 mūsējie – Dāvis Jeromanovs (25 punkti), Niks Virkavs (24 punkti), Kerija Ķeire (24 punkti) no Rubas pamatskolas folkloras kopa “Jautrais rotaļnieks”. Ezeres pamatskolas folkloras kopas “Kamolītis” audzēknes Katrīna Ansone (21 punkti) un Amanda Reina (19 punkti) katra tika pie II pakāpes diploma un pie Lielās stāstnieces titula.

Liels paldies skolotājai Rutai Arnei un vecākiem par ieguldīto laiku, enerģiju finālistu sagatavošanā un līdzdalības nodrošināšanā!

Informāciju sagatavoja:
Saldus Bērnu un jaunatnes centra
direktores vietniece izglītības jomā
Liene Zeiliņa