Vērtēšanas komisija izvērtējusi konkursā “Kad ar vienu dzīvi ir par maz” iesniegtos mākslas darbus

Ir noslēdzies mākslas darbu konkurss “Kad ar vienu dzīvi ir par maz”. Šī gada konkursa tēma bija: Grāmatu otrreizēja izmantošana. Saldus novada izglītības iestāžu vizuāli, vizuāli plastiskās, vides un radošās industrijas pulciņu audzēkņi savus darbus veidoja no otrreiz izmantojamiem materiāliem – grāmatām, kas paredzētas iznīcināšanai (makulatūrai).

Saldus Bērnu un jaunatnes centrs konkursu organizē jau trešo gadu, katru gadu piešķirot “otro dzīvi” kādam izvēlētam materiālam, līdz ar to sekmējot bērnos un jauniešos ne vien māksliniecisko un radošo izpausmi, bet arī veicinot interesi par materiālu otrreizēju izmantošanu un videi draudzīgu dzīvesveidu.

Šogad 77 dalībnieki sacentās 4 vecuma grupās un grāmatām piešķīra “otro dzīvi” jeb pārvērta tās skaistos mākslas darbos.

Konkursa rezultāti:

Pirmsskolas grupas (4 līdz 6 gadi)

1.vieta – Madara Maura / Saldus BJC / “Pārvērtību māksla” / Sk. Liāna Didze Samsonova;

2.vieta – Patrīcija Kubiškina / Saldus Mākslas skola / Grupa “Zīmulīši” / Sk. Dace Eglīte Zīrupa;

3.vieta – Alise Eglīte / Saldus Mākslas skola / Grupa “Zīmulīši” / Sk. Dace Eglīte Zīrupa.

1.līdz 3. klašu grupa (7 līdz 9 gadi)

1.vieta – Leksija Lasmane / Saldus Mākslas skola / Sagatavošanas grupa / Sk. Dace Eglīte Zīrupa;

2.vieta – Madara Kucina / Saldus pamatskola / Mākslas pulciņš / Sk. Dace Eglīte Zīrupa;

3.vieta – Evelīna Ļaudāma / Nīgrandes pagasta Kalnu pamatskola / “Lietu pārvērtības”/ Sk. Oksana Salmiņa.

4– 6. klašu grupa (10 līdz 12 gadi)

1.vieta – Sendija Sofija Reinholde / Brocēnu vidusskola / “Krāsu pulciņš”/ Sk. Aiva Šteina;

2.vieta – Amanda Šķērstiņa / Brocēnu vidusskola / “Krāsu pulciņš”/ Sk. Aiva Šteina;

3.vieta – Nikola Andersone / Saldus BJC / “Raibie roku darbi” / Sk. Gaida Circene.

7– 9. klase (13 līdz 15 gadi)

1.vieta – Helēna Made Valdmane / Saldus BJC / “Raibie roku darbi” / Sk. Gaida Circene;

2.vieta – Felicita Šulte – Hēte / Gaiķu pamatskola / Radošais mākslas pulciņš;

3.vieta – Toms Ieviņš / Kalnsētas pamatskola / Sk. Gaida Circene.

 

6.februārī no godalgotiem darbiem Saldus BJC Instagram profilā tiks noteikta Instagram simpātija.

Mākslas darbu izstāde ir apskatāma līdz 9. februārim Saldus Bērnu un jaunatnes centra mazajā zālītē katru darba dienu no plkst. 9.00 – 16.00.

Paldies konkursa vērtēšanas komisijai:

  • Dacei Vaļko /Saldus Bērnu un jaunatnes centra direktore /
  • Dacei Eglītei Zīrupai / Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas koordinatore, vizuālās mākslas skolotāja/
  • Evita Spulaša / Saldus novada bibliotēkas direktores vietniece, Saldus Mākslas skolas absolvente /

Paldies Sintijai Mazdrevicai par skaistām bildēm!

Informāciju sagatavoja:
Saldus Bērnu un jaunatnes centra
direktores vietniece izglītības jomā
Liene Zeiliņa