Skolēnu brīvlaikā Saldus BJC pulciņi nenotiek

No 2018.gada 22. decembra līdz 2019. gada 6.janvārim

Saldus BJC pulciņu dalībniekiem brīvdienas.

Tiekamies 2019. gada 7.janvārī!