Saldus novada pašvaldība īsteno projektu “Solis tuvāk jaunatnei”

Projekta mērķi:

  • Veidojot Saldus novada Jauniešu domes, skolēnu pašpārvalžu un darba ar jaunatni īstenotāju sadarbību, veicināt jauniešu līdzdalību, stiprināt Saldus novada Jauniešu domes, skolēnu pašpārvalžu darbību un darbu ar jaunatni kopumā.
  • Nodrošinot aktivitāšu un informācijas pieejamību visā novadā, īpaši teritorijās, kur līdz šim jauniešu aktivitāte bijusi niecīgāka un jauniešus sasniegt ir grūtāk, veicināt mobilā darba ar jaunatni attīstību, jauniešu iesaisti un aktivitāti.

Projekta ietvaros Saldus novada izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu un Jauniešu domes jaunieši, jaunatnes jomas darbinieki, būs veicinājuši savstarpējo sadarbību, guvuši prasmes, kas noderīgas darbojoties skolēnu pašpārvaldē un Jauniešu domē, veicinājuši izpratni par skolēnu pašpārvalžu un Jauniešu domes, t.sk. jaunatnes darba nozīmi viedokļu pārstāvniecībā, iespējām, kā veicināt jauniešu līdzdalību dažādos līmeņos.

Jauniešos tiks veicināta informētība par tiem piedāvātajām iespējām. Tiks veicināta mobilā darba ar jaunatni attīstība – atpazīstamība un popularitāte Saldus novada pagastos, jauniešu aktivitāte un iesaiste mobilā darba ar jaunatni aktivitātēs, īpaši pagastos, kur līdz šim jauniešus sasniegt ir bijis grūtāk. Sniegtais atbalsts mobilā darba ar jaunatni īstenošanā, nodrošinās tā ilgtspēju, jo tas būs aktualizēts un popularizēts jauniešu vidū, sagaidāms jauniešu skaita kāpums, kas iesaistās mobilā darba ar jaunatni aktivitātēs u.c. darba ar jaunatni aktivitātēs jauniešiem kopumā.

Jaunatnes jomas darbinieki, kuri kopā ar jauniešiem būs ieguvuši jaunas zināšanas un pieredzi, varēs daudz efektīvāk veikt darbu ar jauniešiem, jo iegūtais ļaus daudz labāk izprast jauniešu vajadzības un sniegt nepieciešamo atbalstu, darbinieki  būs veicinājuši savu kompetenci.

Projekta aktivitātes vērstas uz vairāku darba ar jaunatni plānošanas dokumentā noteikto darbības virzienu sasniegšanu, tādēļ projekts veicinās darbības virzienu izpildi darba ar jaunatni attīstību Saldus novadā kopumā.

Projekta aktivitātes norisināsies no 2024. gada aprīļa līdz oktobrim, tās ietver:

  • divas domnīcas un tīklošanās Saldus novada izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu, Jauniešu domes jauniešu pārstāvjiem, jaunatnes jomā iesaistītajiem;
  • mobilo PROMO tūri Saldus novada pagastos;
  • pasākumus “Mobilais festivāls SOLIS PRETĪ JAUNATNEI” Ezeres, Lutriņu un Blīdenes pagastos;
  • darbnīcas Saldus novada Jauniešu forumā;
  • U.c.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2024.-2026. gadam ietvaros. Aktivitāšu norisi nodrošina Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste, Saldus un Brocēnu jauniešu mājas. Aicinām sekot līdzi Saldus novada jauniešu sociālajiem tīkliem Instagram un Facebook (www.instagram.com/saldus_novada_jauniesiem/www.facebook.com/saldusjauniesiem)