Saldus novada izglītības iestāžu vides interešu izglītības pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs „Nāc ārā!”

Saldus Bērnu un jaunatnes centrs aicina Saldus novada izglītības iestāžu vides interešu izglītības pedagogus piedalīties pieredzes apmaiņas seminārā “Nāc ārā!”. Seminārs norise – Saldus Jauniešu mājas konferenču zālē 2022.gada 19. maijā plkst. 11:00.

Pieredzes apmaiņas pasākuma “Nāc ārā!” tēma ir “Pielāgošanās”. Vides interešu izglītības pedagogi aicināti dalīties ar savu pieredzi, kas uzkrāta, darbojoties Covid-19 izraisītās pandēmijas apstākļos. Kā notika pielāgošanās mainīgajai un nedrošajai situācijai? Kādas jaunas darba formas ieviestas? Kā darboties attālināti, tomēr kopā un nezaudēt saikni ar audzēkņiem? Kā apvienot individuālo un grupu darbu? Kā iesaistīt vecākus un sabiedrību interešu izglītības norisēs?

Aicinām pedagogus apkopot paveikto – vēlams līdz 5 min. garā video, ņemot vērā ieteikumus (skatīt nolikuma 2.pielik.) pedagogu labās prakses piemēru izstrādei un noformēšanai. Ir iespējama arī citas prezentācijas formas (prezentācija, foto kolāža, vizuāli uzskatāms materiāls u.c.). 

Pieteikšanās semināram, aizpildot pieteikuma anketu.

Vairāk informācijas nolikumā.