Saldus BJC nosvin 26.dzimšanas dienu

Vakar, 23.maijā, svinējām savu 26. dzimšanas dienu, kā arī 60. jubileju, kopš mūsu tagadējo BJC ēku apdzīvo tieši bērni un jaunieši. Vaicāsiet – kā svinējām? Ar superīgiem priekšnesumiem, kurus bija sagatavojuši mūsu lieliskie pulciņi. Patiess satikšanās prieks būt BEIDZOT visiem kopā uz vienas skatuves.
Apsveikuma vārdus BJC veltīja arī Saldus novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, sociālajā un kultūras jomā Inta Vanaga un Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Inesa Role.
Pēc koncerta mūsu pulciņu dalībnieki kopā ar saviem skolotājiem turpināja svinības Saldus jauniešu mājas pagalmā, kur bija iespēja piedalīties jautrās aktivitātēs.
Lai taptu šie svētki mums pašiem, sakāmi daudzi, daudzi PALDIES!
Paldies mūsu koncerta lieliskajiem dalībniekiem:
  • Vokālajam ansamblim “Marimbo” un vadītājai Zanei Kaunesei;
  • Bērnu un teātra un deju kolektīvam “Notiņas” un vadītājām Dainai Bicānei un Ilzītei Griķei;
  • Mūzikas draugu pulciņam un vadītājai Valijai Skarnelei;
  • JDK “Meduslāse” un vadītājai Elzai Hāzenai, koncertmeistarei Lienītei Lemkenai;
  • BDK “Sienāzītis” un vadītājai Kristīnei Treimanei, koncertmeistarei Lienītei Lemkenai;
  • Mūsdienu deju grupai “KENDI” un vadītājai Kristīnei Bērziņai;
  • Jauktajam korim “Ameno” un diriģentei Diānai Demiterei;
  • Improvizācijas teātrim un vadītājai Ingunai Vējai.
Paldies arī pulciņam “Pārvērtību māksla” un vadītājai Liānai Didzei – Samsonovai, kā arī Keramikas pulciņam un vadītājai Teodorai Grinbergai par sarūpēto bērnu darbu izstādi, kuru vēl šīs nedēļas laikā iespējams apskatīt Saldus jauniešu mājā.
Paldies “Raibo roku darbu” pulciņam un vadītājai Gaidai Circenei un Santai Rasai par īstas svētku sajūtas radīšanu mūsu pagalmā, to izdekorējot.
Paldies koncerta vadītājām Madarai un Laimai Tiļļām, skaņotājam Anatolijam Dovgeļam. Par lielisku atmosfēru un aktivitātēm mūsu neformālās daļas ballītē rūpējās Saldus un Brocēnu jauniešu mājas darbinieces Laura Ūžele un Anita Laura Zemrūķe.  Paldies arī mūsu “jaunajam kolēģim” – BJC talismanam/mājiņai.
Paldies visiem, visiem superīgajiem mūsu BJC darbiniekiem- Lienei Zeiliņai, Kristīnei Šimkus, Uģim Kleščovam, Gintai Timermanei, Sandrai Kilevicai, Aivaram Kaunesim, Tamārai Dreimanei. Lielisks KOMANDAS darbs – lieliskās direktores Daces Vaļko vadībā.
DAUDZ LAIMES MUMS!