Saldus BJC noslēguma koncerts “Augstāk par zemi”

28. maijā, Saldus Bērnu un jaunatnes centra lielajā zālē pulcējās visi skatuvisko pulciņu dalībnieki, un ar raitām dejām, skanīgām dziesmā un skaistu mūzikas instrumentu skaņam pieskandināja zāli skaistā un sirsnīgā koncertā “Augstāk par zemi”.

Koncerta laikā kopā ar koncerta vadītajiem Alisi Vasiļevsku un Daili Zaļumu atskatījāmies uz mācību gadā paveikto.

Saldus BJC direktore Dace Vaļko novelēja katram būt augstāk par zemi, ne jau tāpēc, lai būtu augstprātīgi vai galvas tiesu pārāki par citiem, bet gan tāpēc, lai radošajā lidojumā spētu pacelt līdzi zinātkārus bērnus un jauniešus.

Koncertā piedalījās:

  • Mūsdienu deju grupu “Kendi” / vadītāja Sindija Sabīne Poga
  • Jauniešu koris “Ameno” / vadītāja Diāna Demitere
  • Mūzikas studija “Stari” / vadītāja Agrita Pileniece
  • Deju kolektīvs “Meduslāse” studija / vadītāja Baiba Rāzna, koncertmeistare Lienīte Lemkena
  • Bērnu deju kolektīvs “Sienāzītis” / vadītāja Baiba Rāzna, koncertmeistare Lienīte Lemkena
  • “Mazais orķestris” (Ezerē) / vadītāja Vaira Ansone
  • “Mazais orķestris” (Druvas PII) / vadītāja Vaira Ansone
  • Klavierspēles pulciņš “Jautrie taustiņi” / vadītāja Aija Zakovska
  • Bērnu popgrupa “Saules zaķēni” / vadītāja Aija Zakovska
  • Bērnu popgrupa “Saulstariņi” / vadītāja Aija Zakovska

Paldies arī pulciņiem “Raibie roku darbi” / vadītajai Gaida Circene/, “Pārvērtību mākslas” un keramikas pulciņiem /vadītāja Liāna Didze Samsonova /, un pulciņam “Viss par un ap foto” / vadītāja Sintija Mazdrevica /, kas priecēja ar saviem darbiem izstādē “Augstāk par zemi”, ko varēja apskatīt pirms un pēc koncerta.

Paldies Sintijai Mazdrevicai par skaistām bildēm visa mācību gada garumā.

Paldies skolotajai Gaidai Circenei par brīnišķīgām skatuves dekorācijām.

Paldies Zigmāram Dūdiņam par lielisku skaņu un gaismu koncertos un cita veida pasākumos.

Paldies visiem mūsu pulciņu dalībniekiem gan tiem, kas piedalījās koncertā, gan arī tiem, kas aktīvi darbojās savos pulciņos visa mācību gada laikā. Liels paldies skolotājiem, kas spēj būt radoši un pacelt mūsu bērnus un jauniešus augstāk par zemi.

Paldies visiem par kopā būšanu un uz tikšanos jaunajā mācību gadā!