Rīcības scenāriji interešu izglītības procesa nodrošināšanai ārkārtējās situācijas laikā

Pamatojoties uz Ministru kabineta izdoto rīkojumu Nr. 720 (09.10.2021.) par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, punktu 5.33, iespējamās rīcības scenāriji interešu izglītības procesa nodrošināšanai:
  1. Pulciņš notiek “zaļajā režīmā” (vakcinācijas/ pārslimošanas sertifikāts gan pedagogam, gan dalībniekiem);
  2. Individuāli strādājot 1:1 (ar negatīvu testa rezultātu);
  3. Vienas ģimenes/mājsaimniecības ietvaros (ar negatīvu testa rezultātu);
  4. Vienas skolas un klases ietvaros (arī ar negatīvu testa rezultātu);
  5. Ārtelpās ne vairāk kā 20 izglītojamie no dažādām grupām, klasēm vai kursiem (ņemot vērā laika apstākļus).
Pirmsskolas vecuma bērniem tests nav nepieciešams!
Saldus BJC kolektīvs aicina būt saprotošiem un par konkrētā pulciņa turpmāko norisi sazināties ar tā vadītāju!