Noslēdzies Austrumkursas stāstnieku konkurss “Teci, teci valodiņa”

15. novembrī noslēdzās Saldus BJC rīkotais Austrumkursas stāstnieku konkurss “Teci, teci valodiņa 2021”.  Konkurss tika rīkots, lai veicinātu bērnu un jauniešu mutvārdu daiļradi, saglabājot un atjaunojot stāstīšanas tradīcijas. Tā ir iespēja bērniem un jauniešiem līdzdarboties mūsdienu tautas mutvārdu kultūrā.

Liels prieks un pateicība Ezeres un Rubas pamatskolas 12 audzēkņiem – folkloras kopu “Kamolītis” un “Jautrais rotaļnieks” dalībniekiem, kuri piedalījās konkursa pusfinālā. Konkursam bija jāsagatavo līdz 5 minūtēm garš video stāsts. Liels paldies skolotājai Rutai Arnei, kura ir ieguldījusi lielu un vērtīgu darbu konkursantu sagatavosanā.

Sīvā konkurencē, seši no 12 pusfināla dalībniekiem ieguva ceļa zīmi uz konkursa finālu, ko rīko VISC sadarbībā ar tradicionālās kultūras biedrību “Aprika”. Pusfināla uzvarētāji ir Saldus novada pašvaldības Rubas pamatskolas skolēni Dāvis Jeromanovs, Niks Virkavs (Dižais stāstnieks (2020.)) un Kerija Ķeire, kā arī Saldus novada pasvaldības Ezeres pamatskolas skolnieki Amanda Reina, Katrīna Ansone un  Jurģis Žaļims. Konkursa finālisti, kopā ar citu novadu pusfināla uzvarētājiem, 2021. gada 4. decembrī  sacentīsies par Stāstnieku ķēniņa 2021 titulu, kas notiks attālināti tiešsaistes formātā.

Pārējie dalībnieki – Saldus novada pašvaldības Rubas pamatskolas skolnieki Žaklīna Vanesa Žake, Monta Urstiņa, Kristers Kārkliņš un Saldus novada pasvaldības Ezeres pamatskolas skolnieki Sofija Annemarija Dobuma, Lana Radomska, Mārcis Branks – saņēma II pakāpes diplomu un tika pie titula “Lielais stāstnieks 21”.

Konkursa žūrijā piedalījās Saldus Bērnu un jaunatnes centra direktore Dace Vaļko, Brocēnu kultūras un izglītības centra “Brocēnu teātris” režisore – Zanda Strogonova, Saldus novada folkloras kopas “Medainis” vadītāja – Sarma Ūpe. Žūrija vērtēja stāstītā materiāla teksta izvēli, attieksmi pret žanru tradīcijām un tekstu saturu, spēju piesaistīt un noturēt klausītāju uzmanību, valodas precizitāti un izteiksmīgumu, kā arī kopumā visa priekšnesuma uzbūvi. Kopumā žūrijas vērtējums par dalībnieku sniegumu bija ļoti augsts, un žūrijai nebija viegli izvērtēt pašus labākos.

Lielu paldies gribam teikt arī Kalnu vidusskolas interešu izglītības pulciņam “Grāmatnieks” – tā 12 dalībniekiem – Sendijai Jonušai, Evelīnai Stepiņai, Everitai Klaipai, Dāvim Mamim, Liene Pakulei, Katei Rozentālei, Aleksandram Kristutim, Sofijai Mažugai, Laurai Circenei, Sabīnei Šmālai, Jānim Pakulim, Elīnai Sermulei, un skolotājai – Valdai Freidenfeldei, kas piedalījās konkursā, lai dažādotu pulciņa aktivitātes attālinātās darbības laikā un veicinātu stāstniecības attīstību. Pulciņa dalībnieki iepazina un stāstīja teikas par Nīgrandi un tās apkārtni, tā bērnus iesaistot Kalnu bibliotēkas stāstnieku kustībā. Video tiks saglabāts novadpētniecības vajadzībām, kā arī būs apskatāms Kalnu bibliotēkas Facebook kontā. 

Paldies video montāžas veidotājiem Ievai Kalvānei un Anatolijam Dovgeļam.

Informāciju sagatavoja:
Liene Zeiliņa
Saldus BJC
Direktores vietniece izglītības jomā