Jauniešiem notikusi Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa projektu darbnīca

26.janvārī Brocēnu jauniešu mājā jauniešiem bija iespēja uzzināt par Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa (ESK) projektu iespējām.
Projektu darbnīcā dalībnieki, veicot dažādus praktiskus uzdevumus un līdzdarbojoties, mācību vadītājas Ievas Kaltnieces vadībā:
– guva ieskatu kas ir Erasmus+ un ESK;
– mācījās par Erasmus+ un ESK projektu veidiem, tiem raksturīgo;
– iepazina līdzdalības terminu un formas;
– strādāja pie projektu idejām.

Kopumā tika radītas 4 dažādu projektu ieskices, jauniešiem novēlam atrast laiku un motivāciju tās attīstīt un līdz 20.februārim iesniegt kā projektu pieteikumus.

Paldies – mācību vadītājai Ievai Kaltniecei un Attīstīstības platformai YOU+ par sadarbību

Informācija par Erasmus+ un ESK projektu iespējām jauniešiem šeit: jaunatne.gov.lv/iespejas-jauniesiem/visi-projekti-jauniesiem/