Interešu izglītības procesa organizēšana no 21.oktobra līdz 15.novembrim

Saldus Bērnu un jaunatnes centrs informē, ka no š.g. 21.oktobra līdz 15.novembrim interešu izglītības pulciņi notiek tikai attālināti. Papildus informācija par katra pulciņa izvēlēto darbības formu attālinātajā režīmā – sazināties ar konkrētā pulciņa pedagogu. 

Būsim pacietīgi un mums viss izdosies!