Dziedāšanas svētki “Vaļā matiem, basām kājām”

12.maijā Brocēnu Kultūras un izglītības centrā notika Saldus BJC organizētie dziedāšanas svētki “Vaļā matiem, basām kājām”, kuros piedalījās solisti un dueti no Saldus novada izglītības iestāžu koriem un ansambļiem. Svētku tēma – Raimonda Paula dziesmas. Dziedāšanas svētku visus 26 priekšnesumus cītīgi klausījās arī žūrija, piešķirot tiem 1. un 2. pakāpes diplomus. Rezultātus skatīt zemāk – tabulā.

Žūrija vienbalsīgi vienam no priekšnesumiem piešķīra “Grand Prix” balvu, kuru ieguva Brocēnu vidusskolas duets – Roberta Laurinoviča un Simona Šreitmane, izpildot dziesmu “Sasala jūrīna”.

PALDIES:

  • Visiem dziedāšanas svētku dalībniekiem un pedagogiem, kas palīdzēja priekšnesumu sagatavošanā.
  • Žūrijai, kuras sastāvā bija 3 talantīgi, jaunie mūziķi – Toms Samsons, Didzis Jurovs, Miks Jurovs.
  • Brocēnu kultūras un izglītības centram par viesmīlīgajām telpām un atmosfēru dziedāšanas svētku norisei.
  • Saldus BJC darbiniekiem, kuri palīdzēja svētku organizēšanā.
Nr. Vārds, uzvārds Diploms
4-7 gadi
1. Ieva Alksne (PII Īkstīte, pedagoģe Ance Dziļuma) I pak.
2. Māra Karola / Marta Sleže (Saldus BJC, pedagoģe Zane Kaunese) II pak.
3. Melānija Kinča (Saldus vidusskola, pedagoģe Anita Rasiņa) I pak.
8-11 gadi
1. Katrīna Jēkabsone (Saldus vidusskola, pedagoģe Anita Rasiņa) II pak.
2. Odrija Anna Mežiņa/ Jūlija Asberga (Striķu sākumskola, pedagoģe Gita Rumba) I pak.
3. Diāna Konovalova (Saldus BJC, pedagoģe Zane Kaunese) I pak.
4. Estere Učaikina (Blīdenes pamatskola, pedagoģe Diāna Lube) II pak.
5. Emīlija Krastiņa, Karlīna Kazāka (Saldus pamatskola, pedagoģe Iveta Logina) II pak.
6. Aiva Hofštētere / Dārta Hofštētere (Kalnu vidusskola, pedagogs Didzis Jurovs) II pak.
7. Kristīne Stackobere (Gaiķu pamatskola, pedagoģe Antra Nadziņa) II pak.
8. Skārleta Makara (Zirņu pamatskola, pedagoģe Antra Arzaņājeva) I pak.
9. Evelīna Ziediņa (Jaunlutriņu sākumskola, pedagoģe Baiba Zēberga) II pak.
10. Monta Ķepīte/ Justīne Ganeviča (Striķu sākumskola, Gita Rumba) I pak.
11. Kalvis Oliņš (Saldus BJC, pedagoģe Valija Skarnele) II pak.
12. Elīna Hūne (Saldus vidusskola, pedagoģe Ilzīte Jēkabsone) I pak.
13. Marta Kaļinka (Blīdenes pamatskola, pedagoģe Diāna Lube) I pak.
12-15 gadi
1. Krista Circene, Felicita Šulte – Hēte (Gaiķu pamatskola, pedagoģe Antra Nadziņa) II pak.
2. Madara Vaičuka, Aija Kalniete (Saldus vidusskola, pedagoģe Agnese Stepānova) I pak.
3. Kitija Burtniece, Ruta Verita Rudevica (Kalnsētas pamatskola, pedagoģe Liene Krūmiņa) II pak.
4. Patrīcija Anna Ozola/ Anete Krūmiņa (Saldus BJC, pedagoģe Zane Kaunese) I pak.
5. Evika Ulmane (Saldus pamatskola, pedagoģe Iveta Logina) I pak.
6. Alise Hūne (Saldus vidusskola, pedagoģe Ilzīte Jēkabsone) I pak.
7. Evika Ilmane, Anna Pumpura (Saldus pamatskola, pedagoģe Iveta Logina) I pak.
8. Ance Pečaka (Saldus vidusskola, pedagoģe Ilzīte Jēkabsone) I pak.
no 16 gadiem
1. Roberta Laurinoviča/ Simona Šreitmane (Brocēnu vidusskola, pedagoģe Ināra Bērziņa) I pak.
2. Simona Šreitmane (Brocēnu vidusskola, pedagoģe Ināra Bērziņa) I pak.