Blīdenes pamatskolā stāstīsim par iespējām Saldus BJC

Mūsu karjeras konsultante un pulciņa “Skolēnu mācību uzņēmumi” vadītāja Agita Skrebele 27. septembrī dosies uz Blīdenes pamatskolu, lai skolēniem pastāstītu par:
  • skolēnu mācību uzņēmumu veidošanu;
  • karjeras konsultācijām.
Uz tikšanos Blīdenē!