Apkopota informācija par bērnu un jauniešu iespējām Saldus novadā

Apkopota informācija par brīvā laika pavadīšanas iespējām ukraiņu bērniem un jauniešiem, uzturoties Saldus novadā. Tajā apkopotas dažādas aktivitātes, interešu izglītības pulciņu piedāvājumi, kā arī sporta iespējas.
Bukletā pieejama informācija latviešu valodā, ukraiņu valodā, kā arī krievu valodā.