„Balsis 2024” II kārta Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā

Piektdien, 8. martā, Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā norisinājās VISC organizēts vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2024” II kārta, kurā savu sniegumu rādīja labākie izglītības iestāžu vokālie ansambļi no visa Kurzemes reģiona.

Saldus novadu konkursā pārstāvēja Saldus pamatskolas 5. – 9. klašu ansamblis (vadītāja Iveta Logina) un Brocēnu vidusskolas 5.-9. klašu ansamblis (vadītāja Ināra Bērziņa).

Priecājamies un lepojamies ar Saldus novada ansambļu augsto sniegumu konkursā:

  • Saldus pamatskolas 5.-9. klašu ansamblis konkursā ieguva Kurzemes reģionā augstākos – 44,4 punktus, iegūstot I pakāpes diplomu, tāpat I pakāpes diplomu ieguva arī Brocēnu vidusskolas 5.-9.klašu ansamblis ar 42,3 punktiem.

Paldies ansambļu dalībniecēm par ieguldīto darbu un augstvērtīgo sniegumu konkursā.

Īpaši paldies ansambļa vadītājām Ivetai Loginai un Inārai Bērziņai, kā arī koncertmeistarei Ingrīdai Bitei par ieguldīto darbu sagatavojot ansambļa dalībnieces konkursam ar augstiem rezultātiem, tādējādi popularizējot Saldus novada vārdu un parādot, ka esam ļoti labi dziedātāji.

Lai labi skan arī turpmāk!