IZSTADE „Es esmu Latvija”

No 9.- 30.novembrim
Saldus novada izglītības iestāžu audzēkņu
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu radošo darbu
izstāde “Es esmu Latvija