Skolēnu skatuves runas priekšnesumu konkursa pusfināla rezultāti

7.martā Saldus BJC norisinājās Saldus novada izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas priekšnesumu konkursa 1. kārta jeb pusfināls, kurā piedalījās kopā 32 dalībnieki no 9 Saldus novada izglītības iestādēm.

Konkursā dalībnieki uzstājās un tika vērtēti 5 klašu grupās: (1.; 2.-3.; un 4.-6.; 7.-9.klašu un 10.-12.klašu grupas)

Katrs konkursa dalībnieks runāja vienu prozas un vienu dzejas darbu. Darbos tiks vērtēta domas atklāsme, spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam, kontakts ar klausītāju, dikcija un artikulācija, repertuāra atbilstība runātājam.

Dalībniekus vērtēja vērtēšanas komisija, kuru pārstāvēja:

 • Ieva Vilmane-Zvonkus – “Saldus Zemes” kultūras žurnāliste.
 • Zanda Strogonova – Brocēnu kultūras un izglītības centra Brocēnu teātra režisore, Saldus tehnikuma teātra pulciņa vadītāja.
 • Laima Tiļļa – Saldus BJC Digitālās vides administratore, pasākumu vadītāja, ilggadēja pieredze dažādos ar skatuves runu saistītos konkursos.

Konkursa 1. kārtas rezultāti:

1.klašu grupā:

 • Dāvis Āboliņš – Saldus vidusskola (skolotāja Una Kiršteina) – Augstākās pakāpes diploms/ceļazīme uz finālu;
 • Roberts Strēlnieks – Druvas vidusskola (skolotāja Sandra Vlasova) – I pakāpes diploms/ceļazīme uz finālu;
 • Patrīcija Vilmane – Saldus pamatskola (skolotāja Inga Ābelniece) – I pakāpes diploms/ceļazīme uz finālu;

2.-3. klašu grupā:

 • Tince Bendrate – Brocēnu vidusskola (skolotāja Vivita Ķezbere) – Augstākās pakāpes diploms/ceļazīme uz finālu;
 • Melānija Kinča – Saldus vidusskola (skolotāja Sandra Laure) – Augstākās pakāpes diploms/ceļazīme uz finālu;
 • Gabriels Bahs – Ezeres pamatskola (skolotāja Ruta Arne) – Augstākās pakāpes diploms/ceļazīme uz finālu;
 • Artūrs Vaičekauskis – Saldus pamatskola (skolotāja Māra Markava) – I pakāpes diploms;
 • Krišjānis Klagišs – Druvas vidusskola (skolotāja Marika Jauniņa) – I pakāpes diploms;
 • Marta Indreļuna – Lutriņu pamatskola (skolotāja Solvita Strauta-Besere) – I pakāpes diploms;
 • Kitija Kalniņa – Cieceres pamatskola (skolotāja Santa Mežiņa) – II pakāpes diploms.

4.-6. klašu grupā:

 • Sāra Mickēviča – Druvas vidusskola (skolotāja Sandra Burve) – Augstākās pakāpes diploms/ceļazīme uz finālu;
 • Jasmīna Davidāne – Brocēnu vidusskola (skolotāja Daiga Staško) – Augstākās pakāpes diploms/ceļazīme uz finālu;
 • Jēkabs Klagišs – Druvas vidusskola (skolotāja Sandra Burve) – I pakāpes diploms/ceļazīme uz finālu;
 • Diāna Puškaša – Blīdenes pamatskola (skolotāja Liena Livandovska) – I pakāpes diploms;

7.-9. klašu grupā:

 • Alise Hūne – Saldus vidusskola (skolotāja Ginta Sīle) – Augstākās pakāpes diploms/ceļazīme uz finālu;
 • Jurģis Žaļims – Ezeres pamatskola (skolotāja Ruta Arne) – Augstākās pakāpes diploms/ceļazīme uz finālu;
 • Niks Virkavs – Ezeres pamatskola (skolotāja Ruta Arne) – Augstākās pakāpes diploms/ceļazīme uz finālu;
 • Dāvis Jeromanovs – Ezeres pamatskola (skolotāja Ruta Arne) – Augstākās pakāpes diploms/ceļazīme uz finālu;
 • Emīlija Neifalte – Saldus vidusskola (skolotāja Inese Kislina) – Augstākās pakāpes diploms;
 • Lāsma Liepa – Saldus pamatskola (skolotāja Anita Raude) – Augstākās pakāpes diploms;
 • Dārta Baumane – Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola (skolotāja Inga Ēberliņa) – Augstākās pakāpes diploms;
 • Evika Ulmane – Saldus pamatskola (skolotāja Sanita Vītola) – I pakāpes diploms;
 • Renāte Šampiņa – Blīdenes pamatskola (skolotāja Liena Livandovska) – I pakāpes diploms;
 • Kristiāna Apuļska – Cieceres pamatskola (skolotāja Dace Mickēviča) – I pakāpes diploms.

10.-12. klašu grupā:

 • Madara Zadovska – Druvas vidusskola (skolotāja Līga Kaļišuka) – Augstākās pakāpes diploms/ceļazīme uz finālu;
 • Sofija Kaļmuka – Saldus vidusskola (skolotāja Guna Raita) – Augstākās pakāpes diploms/ceļazīme uz finālu;
 • Kristiāns Priedītis – Brocēnu vidusskola (skolotāja Mairita Neilande) – Augstākās pakāpes diploms/ceļazīme uz finālu;
 • Evelīna Grinkeviča – Brocēnu vidusskola (skolotāja Ļena Zvaigzne) – Augstākās pakāpes diploms/ceļazīme uz finālu;
 • Undīne Brunovska – Saldus vidusskola (skolotāja Guna Raita) – Augstākās pakāpes diploms;
 • Elīza Ipoļitova – Brocēnu vidusskola (skolotāja Ļena Zvaigzne) – Augstākās pakāpes diploms;
 • Agneta Ekmane – Saldus vidusskola (skolotāja Arnita Gidrēviča) – Augstākās pakāpes diploms;
 • Deivids Uļskis – Brocēnu vidusskola (skolotāja Mairita Neilande) – I pakāpes diploms.

Labākie 1. kārtas dalībnieki tika izvirzīti (ieguva “ceļazīmi”) uz konkursa 2. kārtu jeb finālu, kurš notiks video formātā. Sakām lielu paldies konkursa dalībniekiem, skolotājiem par skolēnu sagatavošanu konkursam un žūrijas komisijai par darbu!

Informāciju sagatavoja:
Saldus BJC direktores vietniece izglītības jomā
Liene Zeiliņa