No š.g. 18.novembra līdz 2022.gada 11.janvārim noteikta 100% atlaide mācību maksai Saldus BJC

Uz valstī noteikto ārkārtas situācijas laiku netiks piemērota mācību maksa par profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu apguvi.
 
Saldus novada pašvaldība informē, ka ir stājušies spēkā grozījumi saistošajos noteikumos “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Saldus novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas”, kas nosaka 100% atlaidi mācību maksai visiem izglītojamajiem par profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu apguvi uz valstī noteikto ārkārtas situācijas laiku.
 
Līdz ar to, no 2021. gada 18. novembra līdz 2022. gada 11. janvārim NETIKS piemērota mācību maksa par interešu izglītības programmu apguvi Saldus Bērnu un jaunatnes centrā.
 
Saistošos noteikums skatīt šeit.