Skolēnu brīvlaikā Saldus BJC pulciņi NENOTIEK!

NO 2018.gada 22.decembra līdz 2019.gada 6.janvārim

Saldus BJC pulciņu dalībniekiem BRĪVDIENAS.

Tiekamies 2019.gada 7.janvārī!