Nodarbību laiki 2019./2020.m.g.

Pedagogs Programma Audzēkņu vecums Pulciņa laiks:
Olita Kleinberga Vokālais ansamblis “Notiņas” 3 – 6 g.v. Otrdien, ceturtdien  

17.15–17.45

7 – 10 g.v. Pirmdien, trešdien

17.15 – 18.00

Diāna Demitere Jauktais koris “Ameno” 14 – 25 g.v. Ceturtdien 20.00

Piektdien 19.30

Zane Kaunese Vokālais ansamblis “MARIMBO” 3 – 7 g.v. Pirmdien, ceturtdien 18.00
no 8 g.v. Pirmdien, ceturtdien 17.00
Uģis Jēkabsons Ģitārspēles studija “Pauze” 7 – 18 g.v. Pirmdien 13.00-16.30

Otrdien 13.00-19.00

Ceturtdien 12.00-16.30

Piektdien 12.00 – 16.00

Uģis Jēkabsons Bungu spēle 10 – 18 g.v. Trešdien 13.00-19.00
Teodora Grinberga Keramikas pulciņš 1.-9.kl. Trešdien 16.15
Andris Eljašāns Angļu valoda 4 – 18 g.v.  Otrdien, ceturtdien 13.00 –19.00
Inguna Vēja Teātra sports 9.-12.kl. Otrdien, ceturtdien 17.00-19.00
Sandra Laure TDK “Meduslāse” studija 5.-9.kl. Pirmdien, trešdien 17.00-18.00
Māra Ziemele JDK “Meduslāse” 8. – 12.kl. Pirmdien, trešdien 18.00-20.00
Ieva Šperliņa BDK “Sienāzītis” 3 – 4 g.v. Otrdien, ceturtdien

17.45 – 18.15

Ieva Šperliņa BDK “Sienāzītis” 5 – 6 g.v. Otrdien, ceturtdien

18.15 – 19.00

Agnija Jaunbrāle Mūsdienu dejas 5 – 18 g.v. Pirmdien, trešdien, piektdien 16.00-20.00
Agrita Pileniece Folkloras kopa “Stari” 6-25 g.v. Otrdien, ceturtdien 15.00-17.00
Inita Goča Zīmēšanas pulciņš 1.-4.kl. Otrdien 15.00-18.00
Inita Goča Zīmēšanas pulciņš 5.-8.kl. Trešdien 15.00 – 17.00
Inita Goča Zīmēšanas pulciņš 9.-12.kl. Ceturtdien 15.00 – 18.00
Kristaps Vaģelis Peldēšanas pulciņš 5 – 18 g.v. No oktobra sāksies nodarbības.
Uģis Kleščovs Moto pulciņš 6 – 18 g.v. Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien                  14.00-19.00
Aleksandrs Aļošins Sporta dejas Otrdien, trešdien 15.00-21.00
Ivars Kronbergs Trases automodelisms 10 – 22 g.v. Trešdien, ceturtdien               17.00-19.00
Edīte Irbe Skatuves studija           (bez priekšzināšanām) 3.- 12.kl. Otrdien 17.00-19.10
Edīte Irbe     Skatuves studija                                                 (ar priekšzināšanām) 3.- 12.kl.
Gaida Circene “Raibie roku darbi” 7 – 12 g.v. Pirmdien, otrdien ne ātrāk par plkst.15.00 (laiku vēl precizēs)
Agnija Jaunbrāle Tērpu dizaina un šūšanas pulciņš 13 – 25 g.v. Otrdien 17.00-20.00

Ceturtdien 16.00 – 19.00