Nodarbību laiki 2018./2019.m.g.

PULCIŅŠ

DIENA

LAIKS

Vok.ansamblis „Notiņas”          no 3 g.v.  (O.Kleinberga)

Otrdiena, ceturtdiena

17.15 – 17.45

Vok.ansamblis „Notiņas”           no 5 g.v. (O.Kleinberga)

Pirmdiena, trešdiena

17.15 – 17.55

 

Ansamblis (Z.Kaunese)

Pirmdiena (no 3-6 g.v.), Trešdiena  (1. – 4.kl.)      Ceturtdiena (apvienotā grupa)

18.00 – 19.00

Piektdiena (5. – 9.kl.)

17.00 – 18.00

Jauniešu koris „Ameno(D.Demitere)

Otrdiena, ceturtdiena, piektdiena

19.30 – 21.30

 „Zinīši” (I.Zomerovska)

Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena

10.30 – 13.00

Skatuves studija (E.Irbe)

Pirmdiena, ceturtdiena

16.20

Automodelisma (I.Kronbergs)

Trešdiena, piektdiena

17.00 – 19.00

Tehniskā modelēšana (A.Jaunbrāle)

Trešdiena, piektdiena

15.00 – 16.00

Šūšana (A.Jaunbrāle)

Trešdiena, piektdiena

16.00 – 19.00

Keramika (T.Grinberga)

Trešdiena

16.00 – 18.40

Angļu valoda (A.Eljašāns)

Pirmdiena, trešdiena

15.00 – 19.00

 Ģitāra (U.Jēkabsons)

Pirmdiena, otrdiena

13.00 – 18.00

Ceturtdiena

12.00 – 18.00

Ģitāra/instr.ansamblis (U.Jēkabsons)

Piektdiena

12.00 – 16.00

Bungas/instr.ansamblis (U.Jēkabsons)

Trešdiena

13.00 – 17.50

Zīmēšana (I.Goča)

Trešdiena

15.00 – 17.00

Otrdiena, ceturtdiena

15.00 – 18.00

TDK „Sienāzītis”  (I.Sīle)

Otrdiena, ceturtdiena

17.45 – 18.15 (mazajiem)       18.15 – 19.00 (lielajiem)

Sporta dejas (A.Aļošins)

Otrdiena, trešdiena

15.00 – 21.00

 Mūsdienu dejas (A.Jaunbrāle)

Otrdiena, piektdiena

17.00 – 20.00

Folklora (A.Pileniece)

Otrdiena

15.00 – 17.00

 

Peldēšana (K.Vaģelis)

Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena

15.00 – 19.00

Sestdiena

11.40 – 17.00

Kartings (K.Tubins)

Trešdiena, piektdiena

17.00

TDK „Meduslāse”studija (S.Laure)

Pirmdiena, trešdiena

17.00 – 18.00

JDK  Meduslāse(S.Laure)

Pirmdiena, trešdiena

18.00 – 20.00

Raibie roku darbi (G.Circene)

Pirmdiena, otrdiena

15.15 – 17.15

Moto pulciņš (U.Kleščovs)

Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena

14.00 – 19.00