Kontakti

Saldus novada pašvaldības

Saldus Bērnu un jaunatnes centrs

Lielā iela 3b, Saldus, LV-3801
Reģ. nr.: 4151901912

 

Dace Vaļko
Saldus BJC direktores vietniece izglītības jomā
Kontakttālrunis – 63822105
e-pasts – dace.valko@saldus.lv

 

Norēķinu rekvizīti:
Saldus novada pašvaldība
Reģ. nr.: 90009114646
Striķu iela 3, Saldus, LV-3801
Banka: AS «SEB banka»
Konta nr.: LV42 UNLA 0050 0142 7752 5
Saņēmējs: Saldus Bērnu un jaunatnes centrs