Pasākumu plāns

SALDUS BĒRNU UN JAUNATNES CENTRA
PASĀKUMA PLĀNS 2020./2021.m.g.
(Informācija tiks precizēta pēc valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa beigām.)