Jauniešu mājas

Saldus novadā darbojas divas Saldus BJC struktūrvienības “Saldus jauniešu māja” un “Brocēnu jauniešu māja”. Jauniešu māja ir viena no pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas sastāvdaļām. Tā ir satikšanās vieta jauniešiem, kur lietderīgi pavadīt brīvo laiku, iesaistīties pasākumos, brīvprātīgajā darbā un projektos, mācīties, izmantojot neformālās izglītības metodes!

  • “Saldus jauniešu māja” (līdz 01.09.2021. Saldus jaunatnes atpūtas un iniciatīvas centrs “Šķūnis”)

Adrese: Lielā iela 3C, Saldus (BJC sētā)
E-pasta adrese: saldusjauniesumaja@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/Saldusjauniesumaja
Instagram: www.instagram.com/saldus_jauniesu_maja/
Kontaktinformācija: 28673304 (Laura)

  • “Brocēnu jauniešu māja” (līdz 01.09.2021. Brocēnu novada jauniešu centrs “Kopā”)

Adrese: Lielcieceres iela 17, Brocēni
E-pasta adrese: brocenujauniesumaja@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/Brocenujauniesumaja
Instagram: www.instagram.com/brocenu_jauniesu_maja/
Kontaktinformācija: 26526290 (Ēvalds)