Interešu izglītība skolās

Saldus vidusskola
Pulciņa nosaukums Pedagogs Vecuma grupa Dienas Laiks
(no… līdz)
Pašizpausmes- rakstīšanas, runāšanas darbnīca “Domuzīme” Arnita Gidrēviča 6.-12.klase Trešdiena 15.15-16.35
Dziedātprieks-XS Ilzīte Jēkabsone 5.-9.klase Otrdiena
Ceturtdiena
7.50-8.30
14.35-16.35
Dziedātprieks-XL Ilzīte Jēkabsone 10.-12.klase Otrdiena 14.35-15.25
Kop-skaņa Ilzīte Jēkabsone 11.a klase Piektdiena 7.50-8.30
14.35-16.35
Pamatskolas ansamblis Agnese Stepānova 5.-9.klase Pirmdiena 7.50-8.30
5.-12.klašu meiteņu koris Agnese Stepānova 5.-12.klase Trešdiena 7.50-8.30
Ceturtdiena 7.50-8.30
Piektdiena 7.50-8.30
Teātra mākslas pulciņš Agnese Besere 5.-9.klase Piektdiena 14.30-15.10
Teātra mākslas pulciņš Agnese Besere 10.-12.klase Ceturtdiena 15.20-16.00
Programmēšana un mūsdienīgas digitālās prasmes skolēniem Andžela Džafarova 7.-9.klase Trešdiena 17.00-20.00
Sporta spēļu pulciņš Uldis Evarsons 4.-5.klase Pirmdiena 14.30-15.10
Otrdiena 14.30-15.10
Piektdiena 14.30-15.10
Florbola pilnveides pulciņš Dinārs Daugela 6.-9.klase Pirmdiena 15.20-16.00
Otrdiena 14.30-16.00
“Mācību uzņēmums 6.-8.klasēm” Vita Grīsle- Akopjana 12-15.gadi Otrdiena 14.30-15.25
Trešdiena 15.20-16.20
“Mācību uzņēmums 10.-11.klasēm” Vita Grīsle- Akopjana 16-17.gadi Ceturtdiena 15.20-16.30
Tautisko deju kolektīvs “Taurenītis” Sandra Laure 1.klase Trešdiena 13.50-14.40
Ceturtdiena 13.50-14.40
1.-4.klašu vokālais ansamblis Anita Rasiņa 1.-4.klase Pirmdiena 8.00-8.40
Piektdiena 8.00-8.40
Zēnu koris Anita Rasiņa 1.-7.klase Pirmdiena 14.40-15.20
Trešdiena 8.00-8.40
Ceturtdiena 13.50-14.30
1.-4.klašu meiteņu koris Anita Rasiņa 1.-4.klase Pirmdiena 13.50-14.30
Ceturtdiena 8.00-8.40
Ceļojums matemātikas pasaulē Inese Krivko 2.klase Ceturtdiena 14.15-14.55
Nezināmais matemātikas pasaulē Rudīte Marcinkēviča 2.klase Pirmdiena 8.00-8.40
Drāmas pulciņš Una Kiršteina 1.klase Pirmdiena 8.00-8.40
Trešdiena 13.40-14.30
Drāmas pulciņš Una Kiršteina 2.klase Piektdiena 13.40-14.30
Cipariņa darbnīca Inga Salnāja 1.b.klase Pirmdiena 14.05-14.45
Cipariņa skola Sandra Laure 1.c.klase Pirmdiena 14.55-15.35
Datorika Antra Kenigsberga 2.klases Ceturtdiena 14.55-15.35
Rokdarbi Andra Balamovska 4.c.klase Ceturtdiena 14.55-15.35
Piektdiena 13.50-14.30
Sporta spēļu pulciņš Uldis Evarsons 4.-5.klase Pirmdiena 14.30-15.10
Otrdiena 14.30-15.10
Pirmie soļi sporta spēlēs Kārlis Slūtiņš 3.-4.klase Pirmdiena 14.40-15.20
Trešdiena
Sporta rīts Kārlis Slūtiņš 1.klase Otrdiena 8.00-8.40
2.klase Ceturtdiena 8.00-8.40
3.klase Pirmdiena 8.00-8.40
4.klase Trešdiena 8.00-8.40
Šurpu-turpu Gunta Spalva/Inese Krivko 1.-2.klase Pirmdiena 14.50-16.50
Otrdiena 14.50-16.50
Trešdiena 14.50-16.50
Ceturtdiena 14.50-16.50
Piektdiena 14.00-16.00
Ceļu satiksmes drošība Inga Salnāja 3.-4.klase Ceturtdiena 14.55-15.35
Noslēpumainie skaitļi Lana Salmiņa 2.a klase Trešdiena 13.40-14.20
Teātra mākslas akadēmija Agnese Besere 12.klase Otrdiena
Trešdiena
15.30-16.10
16.20-17.00
Brocēnu vidusskola
Pulciņa nosaukums Pedagogs Vecuma grupa Dienas Laiks
(no… līdz)
Matemātikas pulciņš “Āķītis” Vivita Ķezbere 1.-2.klases Piektdiena 13.20-14.00
Krāsu pulciņš Aiva Šteina 1.-2.klases Ceturtdienās 14.00-14.40
14.45-15.25
Krāsu pulciņš Aiva Šteina 3.-7.klases Otrdiena 14.00-14.40
14.45-15.25
Brocēnu vsk. ansamblis Ināra Bērziņa,
koncertmeistare Simona Sunepa
10.-12.klases Pirmdiena
Trešdiena
7.45-8.25
7.45-8.25
1.-4.klašu koris Ināra Bērziņa,
koncertmeistare Simona Sunepa
1.-4.klases Otrdiena
Ceturtdiena
8.30-9.10
8.30-9.10
5.-12.klašu koris Ināra Bērziņa,
koncertmeistare Simona Sunepa
5.-12.klases Otrdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
7.50-8.30
7.50-8.30
7.50-8.30
Pirmās palīdzības pulciņš Lienīte Jekavicka 2.-3.klases Otrdiena
Piektdiena
14.00-14.40
13.10.-13.50
Ripo droši Anete Milta 4.a klase
4.b klase
6.-8.klases
Piektdiena 7.45-8.25
13.10-13.50
14.00-14.40
Mākslīgās klinšu kāpšanas kāpēju pulciņš Kitija Holšteina 1.-4.klasēm

 

Pirmdiena
Piektdiena
16.30-17.10
17.00-17.40
17.50-18.30
Mākslīgās klinšu kāpšanas kāpēju pulciņš Kitija Holšteina 5.-9.klasēm Pirmdiena
Piektdiena
17.10-17.50
18.40-19.20
Mākslīgās klinšu kāpšanas kāpēju pulciņš Kitija Holšteina 10.-12.klasēm Pirmdiena
Piektdiena
17.50-18.30
19.20-20.00
Basketbols meitenēm Agate Leja 1.-4.klasēm Trešdiena
Ceturtdiena
15.40-16.20
16.30-17.10
15.00-15.40
15.50-16.30
Druvas vidusskola
Pulciņa nosaukums Pedagogs Vecuma grupa Dienas Laiks
(no… līdz)
Koris I.Lipšāne 2.-4.klase Ceturtdiena
Piektdiena
08.00-08.40
Koris I.Lipšāne 5.-9.klase Pirmdiena
Otrdiena
08.00-08.40
Ansamblis I.Lipšāne 5.-9.klase Ceturtdiena
Piektdiena
12.05-12.40
Koris meiteņu A.Ellere 2.-4.klase Piektdiena 08.00-08.40
Koris R.Ūpe 2.-4.klase Piektdiena 08.00-08.40
Teātra sports I.Vēja 2.klase Pirmdiena
Otrdiena
08.00-08.40
Teātra sports I.Vēja 3.klase Pirmdiena
Otrdiena
14.30-15.10
Teātra sports I.Vēja 4.klase Trešdiena 14.30-15.10
Teātra sports I.Vēja 5.klase Ceturtdiena 08.00-08.40
Teātra sports I.Vēja 7.klase Pirmdiena
Ceturtdiena
12.05-12.40
14.30-15.10
Teātra sports I.Vēja 10.-12.klase Otrdiena
Ceturtdiena
15.20-17.20
13.40-14.20
Mazais puzurs L.Liepa 5.-7.klase Otrdiena
Ceturtdiena
15.10-16.30
JDK Puzurs E.Liepa 8.-12.klase Pirmdiena
Trešdiena
Svētdiena
18.00-18.30
16.30-18.30
19.20-20.00
Papīra noslēpumi Otto-Zagorska 1.klase Pirmdiena
Trešdiena
13.00-13.40
13.40-14.10
Papīra noslēpumi Otto-Zagorska 2.klase Otrdiena 13.40-14.10
Papīra noslēpumi Otto-Zagorska 3.klase Ceturtdiena 13.40-14.10
Kokapstrāde A.Ozolnieks 5.-9.klase Pirmdiena 15.10-16.30
Zēnu koris O.Mauerzaka 2.-6.klase Pirmdiena
Trešdiena
Piektdiena
08.00-08.40
Vokālais ansamblis I.Egle 2.-4.klase Otrdiena
Ceturtdiena
13.40-14.10
1.klašu koris D. Tapiņa 1.klase Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
08.00-08.40
Sporta interešu programma I.Grinberga 1.-3.klase Otrdiena
Ceturtdiena
14.30-15.10
13.40-14.20
Angļu valodas spēles V.Jurevica 1.-3.klase Ceturtdiena 13.40-14.20
14.30-15.10
Kalnu vidusskola
Pulciņa nosaukums Pedagogs Vecuma grupa Dienas Laiks
(no… līdz)
Mācīsimies krievu valodu Ilona Ektermane 1.-4.kl. Pirmdiena 13.00-13.40
Dažādi materiāli rokdarbos Ilona Ektermane 3.kl. Otrdiena 13.00-13.40
Sporta pulciņš Sanita Stepanova 1.-3.kl Ceturtdiena 13.00-13.40
Sporta pulciņš Sanita Stepanova 4.- 8.kl. Ceturtdiena 13.50-14.30
Zīmēšanas pulciņš ,,Raibā ota’’ Oksana Salmiņa 1.-4.kl. Pirmdiena
Trešdiena
13.00-13.40
13.00-13.40
Valodas gudrinieki Oksana Salmiņa 5.-6.kl. Piektdiena 13.00-13.40
13.50-14.30
Papīra darbnīca Aigita Plīta 1.-4.kl. Trešdiena 13.00-13.40
,,Galda spēles’’ Aigita Plīta 1.-4.kl. Pirmdiena 13.00-13.40
,,Leļļu teātris’’ Aigita Plīta 1.-6.kl. Piektdiena 13.00-13.40
VFS sporta pulciņš Aiga Andersone 11.-12.kl. Otrdiena 18.20-19.00
Lasīšanas veicināšanas pulciņš ,,Grāmatnieks’’ Valda Freidenfelde 1.-12.kl. Trešdiena 15.00-15.40
15.50-16.10
Intelektuālās attīstības pulciņš ,,Uzzinis’’ Valda Freidenfelde 1.-12.kl. Piektdiena 15.00-15.40
15.50-16.30
Rotu darbnīca Sandra Liepiņa 5.-12.kl. Otrdiena 17.00-17.40
Tekstilmākslas pulciņš Sandra Liepiņa 5.-12.kl. Ceturtdiena 14.40-15.20
15.30-16.10
Folklora- latviskās rotaļas ar dziedāšanu un rotaļdejas Mudīte Siksna 1.-4.kl. Piektdiena 13.00-13.40
Ansamblis Didzis Jurovs 1.-6.kl. Ceturtdiena 14.40-15.20
15.30-16.10
Ansamblis Didzis Jurovs 7.-12.kl Trešdiena
Piektdiena
14.40-15.20
15.30-16.10
Vides un veselības pulciņš ,,Mana pasaule un veselība’’ Anita Prauliņa 7.-12.kl. Trešdiena
Ceturtdiena
14.40.-15.20
14.40-15.20
Saldus pamatskola
Pulciņa nosaukums Pedagogs Vecuma grupa/klašu grupa Dienas Laiks

(no… līdz)

2.-4.kl. koris Iveta Logina 2.-4.klase Otrdiena 08:15-08:55
5.-9.kl.koris Iveta Logina 5.-9.klase Trešdiena 08:15-08:55
8.-9.kl. ansamblis Iveta Logina 8.-9.klase Pirmdiena, Piektdiena 13:10-13:30
2.-4.klašu ansamblis Iveta Logina 2.-4.klase Otrdiena 13:30-14:10
Tautiskās dejas 2.-3.klasei Ilze Sīle 2.-3.klase Pirmdiena 13:30-14:30
Tautiskās dejas 1.klasei Ilze Sīle 1.klase Piektdiena 12:40-13:20
Rokdarbu pulciņš Ilze Sīle 1.-9.klase Ceturtdiena 14:30-16:00
Mākslas pulciņš Dace Eglīte-Zīrupa 1.-9.klase Trešdiena 14:30-15:30
Robotika Dace Neizaka 1.-3.klase Trešdiena
Ceturtdiena
15:00-16:10
15:00-16:10
Robotika Rasa Štromane 4.klase Trešdiena 09:00-09:40
Sports Līva Štamere 3.-4.klase
1.-2.klase
Trešdiena
Piektdiena
08:15-08:55
12:40-14:10
Ceļā droši dodos es Aiva Greitāne 2.klase
1.klase
3.-4.klase
4.klase
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
08:15-08:55
08:15-08:55
08:15-08:55
09:00-09:40
“JA Latvija “Skolēnu mācību uzņēmums” Laura Ķevle 1.-9.klase Pirmdiena 15:10-16:00
Radošā studija ideja Rūta Sakne 1.-3.klase Pirmdiena
Otrdiena
14:00-17:00
Teātra pulciņš/teātra sports Rūta Sakne 1.-3.klase Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
14:00-17:00
Sporto ar prieku Lāsma Rumpe 4.-9.klase Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
15:50-17:10
15:50-17:10
15:50-17:10
15:50-17:10
Baseins
Mazo gudrinieku skola I. Andersone,
L. Freimane,
L. Ķevele
  Pirmdiena
Otrdiena
Piektdiena
14:10-15:10
13:30-15:00
13:30-15:00
Datorzinību pulciņš A. Ivanovska   Trešdiena
Ceturtdiena
14:40-15:20
13:30-15:30
Cieceres pamatskola
Pulciņa nosaukums Pedagogs Vecuma grupa Dienas Laiks

(no… līdz)

Izjūti deju caur mūziku Aija Šteinberga 1.-3.klase Trešdiena
Ceturtdiena
15.10 – 16.00
15.30 -16.10
Teātra pulciņš Valija Freimane 2.-8.klase ceturtdienās    14:40 – 15:20
Vokālais ansamblis Liene Krūmiņa 5.-6. klase Pirmdiena 15:10-15:50
Muzikālo aktivitāšu pulciņš Liene Krūmiņa 1.-4.klase Trešdiena 14:20 – 15:30
Peldēšana Aija Elstiņa 7-15 gadi Otrdiena

Ceturtdiena

15.00-16.00
16.00-17.0016.00-17.00
Esi aktīvs – izvēlies komandu sporta spēlēs! Aija Elstiņa 1.-9.klase Pirmdiena

 

Trešdiena

17.30-18.30
19.00-20.00 19.00-20.00
Laiks vīriem Dainars Zolmanis 1.-9.klase Otrdiena 15.00-16.30
Pulciņš – Tūristu grupu vadītājs (gids) Ina Kuzminova, Andra Ekmane 7.-9.klase Otrdiena 15.15 – 16.35
Angļu valoda caur mūziku un rotaļu Lāsma Voldiņa 1.-4.klase Trešdiena 14:30-15:10
Kalnsētas pamatskola
Pulciņa nosaukums Pedagogs Vecuma grupa Dienas Laiks

(no… līdz)

Teātra pulciņš Valija Freimane 2.-9.klase Otrdienās
Ceturtdienās
13:40 – 14:20
14:40 – 15:20
Vizuālās mākslas pulciņš “Raibais gads” Marika Puķīte 1.-9.klase Pirmdiena 16 00-16.40
Apvienoto tehniku pulciņš “Bitītes” Marika Puķīte 1.-9.klase Trešdiena 16.00-16.40
Izjūti deju caur mūziku Aija Šteinberga 1.-9.klase Otrdiena  14.20-15.10
Izjūti deju caur mūziku Aija Šteinberga 1.-9.klase (C līm.) Pirmdiena  14.20-15.10
“Radošā pasaule” Inese Kalneniece 7-11 gadi Trešdiena,
Ceturtdiena
13.30-14.20
Vokālais ansamblis Liene Krūmiņa 1.-6.klase Otrdiena 15.10 -15.50
Muzikālo aktivitāšu pulciņš Liene Krūmiņa 1.-4.klase Ceturtdiena 14.20-15.30
VFS – Sporta spēļu elementi Jānis Bāča 12-16 gadi Pirmdiena, Otrdiena Ceturtdiena (lielajiem)

Trešdienās (mazajiem)

14:30-15:30

 

16:00-17:00

Mazpulks “CIP” Iveta Strikasa 1.-9.klase Otrdiena
Trešdiena
14:20-15:20
15:40-16:30
Angļu valoda caur mūziku un rotaļu Lāsma Voldiņa 1.-4.klase Otrdiena 14:30 – 15:10
Ezeres pamatskola
Pulciņa nosaukums Pedagogs Vecuma grupa Dienas Laiks
(no… līdz)
Rotaļnieks Vaira Ansone 1.-3.kl. Pirmdiena 13.30 -14.10
Leļlu teātris Vaira Ansone 1.-6.kl. Pirmdiena 14.20  – 15.00
15.10.- 15.50
Daudzveidīgas fiziskās aktivitātes Alvils Gārbens 3.-5.kl. Pirmdiena 14.20  – 15.00
15.10 – 15.50
Floristika Antra Končus 5.-7.kl. Otrdiena 8.10- 8.50
Cipari – Ķipari Andra Akota 3.- 4.kl. Otrdiena 14.20  – 15.00
Vizuāli plastiskā māksla Guna Meija 1.-8. kl. Otrdiena 14.20  – 15.00
Vizuāli plastiskā māksla Guna Meija 1.-8. kl. Piektdien 14.20  – 15.00
Vizuāli plastiskā māksla Guna Meija 1.-8. kl. Trešdiena 15.10 – 15.50
Daudzveidīgas fiziskās aktivitātes Alvils Gārbens 6.-7.kl. Otrdiena 15.10- 15.50
Daudzveidīgas fiziskās aktivitātes Alvils Gārbens 6.-7.kl. Trešdiena 15.10- 15.50
Vides pētnieki Andra Akota 3.- 4.kl. Otrdiena 15.10- 15.50
Vides pētnieki Andra Akota 3.- 4.kl. Otrdiena 16.00 – 16.40
Rokdarbi Līga Ķeire 1.kl. Trešdiena 13.30 -14.10
Rokdarbi Līga Ķeire 2.kl. Trešdiena 14.20  – 15.00
Tautu dejas Lija Mickus 1.kl. Ceturtdiena

 

12.30-13.10

 +

(1.stunda mūzikas ierakstu gatavošana)

Orientēšanās Maruta Mateiča 8 – 14 gadiem Ceturtdiena 13.30 -14.10
14.20 – 15.00
Orientēšanās Maruta Mateiča 8 – 14 gadiem Piektdiena 12.30 – 13.10
Orientēšanās Maruta Mateiča 8 – 14 gadiem Trešdiena 15.10 – 15.50
Ansamblis Marita Kudiņa 5.-7.kl. Ceturtdiena 14.20 – 15.00
15.10.- 15.50
Daudzveidīgas fiziskās aktivitātes Alvils Gārbens 1.-2.kl. Ceturtdiena 14.20 – 15.50
Daudzveidīgas fiziskās aktivitātes Alvils Gārbens 1.-2.kl. Ceturtdiena 15.10 – 15.50
Folklora “Kamolītis” Ruta Arne 6.-9.kl. Pirmdiena 14.20  – 15.00
15.10.- 15.50
16.00 -16.40
Rubas pamatskola
Pulciņa nosaukums Pedagogs Vecuma grupa Dienas Laiks

(no… līdz)

Rokdarbu pulciņš “Brīnumiņa radītāji” Antra Končus  3.-9.klasei Pirmdiena Plkst.15.10-plkst.15.50
Sporta pulciņš  “Daudzveidīgas fiziskās aktivitātes” Alvils Gārbens 1.-6.klasei Trešdiena
Ceturtdiena
Plkst.8.10-plkst.8.50  plkst.8.20-plkst.8.50
Rokdarbu pulciņš Līga Ķeire 1.-5.klasei Pirmdiena Plkst.14.20-plkst.15.00
Folklora  “Jautrais rotaļnieks” Ruta Arne 1.-5.klasei 7.-9.klasei Otrdiena
Trešdiena
Plkst.14.20-plkst.15.50 
plkst.-15.10-plkst.15.40
Lutriņu pamatskola
Pulciņš Klašu grupa Diena/laiks Skolotājs
Līnijdejas 1.-4.
5.-9.
Otrdiena,
14.00-14.40
14.50 – 15.30
Laimdota Saulgrieze
Ansamblis 1.-4. Pirmdiena
13.45-15.15
Anitra Arājuma
Mazpulki 1.- 9. Trešdiena,
12.55 – 14.55
Gunta Romule
Robotika 1.-4. Pirmdiena
13.45 – 14.25
Sarmīte Bendrate
Sporta pulciņš 1.-4.
5.-9.
Pirmdiena
13.45-14.25
14.35 – 15.15
Agris Minka
Gaiķu pamatskola
Pulciņa Nosaukums Pedagogs Vecuma Grupa Dienas Laiks
(No… Līdz)
 Drāma Daina Zariņa 1.-3.Klase Pirmdiena 12.35-13.15 (6. Stunda)
 Ansamblis  Antra Nadziņa 1.-5.Klase Pirmdiena 13.25-14.05 (7. Stunda)
Sporta Pulciņš Liene Allere 1.-3.Klase Pirmdiena 14.15-14.55 (8. Stunda)
Koris Antra Nadziņa 1.-5.Klase Otrdiena 12.35-13.15 (6. Stunda)
Ansamblis Antra Nadziņa 1.-5.Klase Otrdiena 13.25-14.05 ( 7. Stunda)
Dejas Dzintra Bērtulsone 1.-3.Klase Otrdiena 14.15-14.55 (8. Stunda)
Drāma Daina Zariņa 5.-7..Klase Otrdiena 14.15-14.55 (8. Stunda)
Datorika Agnese Burkovska 3.Klase Trešdiena 12.35-13.15 (6. Stunda)
Datorika Agnese Burkovska 2.Klase Trešdiena 13.25-14.05 ( 7. Stunda)
Datorika Agnese Burkovska 1.Klase Trešdiena 14.15-14.55 (8. Stunda)
Sporta Pulciņš Liene Allere 5.-7..Klase Trešdiena 14.15-14.55 (8. Stunda)
Dejas Dzintra Bērtulsone 1.-3.Klase Ceturtdiena 12.35-13.15 (6. Stunda)
Koris Antra Nadziņa 1.-5.Klase Ceturtdiena 13.25-14.05 (7. Stunda)
Drāma Daina Zariņa 1.-3.Klase Piektdiena 12.35-13.15 (6. Stunda)
Ansamblis Antra Nadziņa 1.-5.Klase Piektdiena 13.25-14.05 (7. Stunda)
Blīdenes pamatskola
Pulciņa nosaukums Pedagogs Vecuma grupa Dienas Laiks
(no… līdz)
Ģitāras pulciņš Mārtiņš Bērtulis 5.-9.klase Trešdiena 17.15 -18.45
5.-9.klašu deju kolektīvs Sanita Šampiņa- Bergmane 5.-9.klase Ceturtdiena Piektdiena 19.00 – 21.00
19.00 – 21.00
1.-4.klašu deju kolektīvs Andra Laugale 1.-4.klase Otrdiena
Ceturtdiena
13.15- 13.55
13.15- 13.55
Solo dziedāšanas pulciņš Diāna Lube 1.-4.klase Pirmdiena
Trešdiena
14.50 – 15.30
14.50 – 15.30
Ansambļa pulciņš Diāna Lube 1.-4.klase Pirmdiena
Trešdiena
14.05 – 14.45
14.05 – 14.45
Kora pulciņš Diāna Lube 1.-4.klase Pirmdiena
Trešdiena
13.20 – 14.00
13.15 – 13.55
5.-9.klašu koris Anitra Arājuma 5.-9.klase Otrdiena
Ceturtdiena
13.20 – 14.00
13.20 – 14.00
5.-9.klašu ansamblis Anitra Arājuma 5.-9.klase Otrdiena
Ceturtdiena
15.30- 16.10
15.30- 16.10
Rokdarbu pulciņš Iveta Muhitdinova 1.-4.klase Ceturtdiena 13.15- 13.50
“LEGO Robotika” Jānis Neimets 1.-4.klase Otrdiena 12.30- 14.00
“LEGO Robotika” Jānis Neimets 5.-9.klase Otrdiena 14.05- 15.30
Sporta pulciņš Lauris Bergamanis 1.-4.klase Piektdiena 8.15- 8.55
Sporta pulciņš Lauris Bergamanis 5.-9.klase Otrdiena
Trešdiena
14.45- 15.25
14.45- 15.25
Vides pulciņš “Dabas draugi – dabā un mākslā” Marita Bašlika 1.-4.klase Otrdiena 14.00- 14.40
Remtes pamatskola
Pulciņa nosaukums Pedagogs Vecuma grupa Dienas Laiks
Tautas dejas Ieva Vorobjova 1.-4.klase Trešdiena
Piektdiena
15:00-15:40
13:20-14:00
Liana Druva Koncertmeistars Piektdiena 13:20-14:00
Teātris Vineta Matvijuka 1.-4.klase Pirmdiena
Piektdiena
13:20-14:00
14:10-14:50
Vides pulciņš Anete Bērtaite 1.-4.klase Otrdiena 14:10-14:50
Vides pulciņš Anete Bērtaite 5.-9.klase Ceturtdiena 15:00-15:40
Ansamblis Irita Rasa 1.-7.klase Pirmdiena
Trešdiena
8:30-8:50
8:30-8:50
Sporta pulciņš Liene Allere 1.-6.klase Ceturtdiena 14:10-14:50
Sporta pulciņš Liene Allere 7.-9.klase Otrdiena 15:00-15:40
Zirņu pamatskola
Pulciņa nosaukums Pedagogs Vecuma grupa Dienas Laiks
(no… līdz)
Vizuālās mākslas pulciņš “VIZ-MA” Liāna Didze-Samsonova 1.-4.klase Ceturtdienā 14.00- 14.40
14.45- 15.25
Vokālais ansamblis Antra Arzaņājeva 1.-5.klase Otrdienā 14.00- 14.40
14.45- 15.25
15.30-16.10
Kokapstrāde un tehnoloģijas Iveta Auna 3.-6.klase Pirmdienā 14.45- 15.25
15.30-16.10
Skatuves runa,,Tūte” Santa Nice 1.-9.klasei Pirmdienā
Trešdienā
14.45- 15.25
14.45- 15.25
“Čaklie pirkstiņi” Iveta Auna 1.-4.klase Trešdienā 14.45- 15.25
15.30-16.10
Sporta pulciņš Ričards Seļeckis 1.-9.klase  Otrdienā
Trešdienā
8.20- 9.00
15.30-16.10
Mazpulki Zaiga Zusmane 1.-9.klasei Pirmdienā
Trešdienā
Ceturtdienā
13.15-13.55
14.00-14.40
14.00-14.40
Striķu sākumskola
Pulciņa nosaukums Pedagogs Vecuma grupa Dienas Laiks
(no… līdz)
Koris Gita Rumba 1.-3.klase Pirmdiena no 13:40 līdz 14:20
Koris Gita Rumba 4.-6.klase Trešdiena no 14:25 līdz 15:05
Teātris Ilze Kalniņa 1.-3.klase Pirmdiena no 10:50 līdz 11:30
Teātris Ilze Kalniņa 1.-3.klase Otrdiena no 12:10 līdz 12:50
Teātris Ilze Kalniņa 1.-3.klase Otrdiena no 13:40 līdz 14:20
Teātris Ilze Kalniņa 1.-3.klase Trešdiena no 13:40 līdz 14:20
Mazpulks Nora Kožokaru 1.-3.klase Trešdiena no 14:25 līdz 15:45
Mazpulks Nora Kožokaru 4.-6.klase Ceturtdiena no 14:25 līdz 15:45
Jaunlutriņu sākumskola
Pulciņa nosaukums Pedagogs Vecuma grupa Dienas Laiks
(no… līdz)
Dziesminieks Baiba Zēberga 1.-6.klase Pirmdiena 8:15 – 8:55
Lego Kitija Zeļenkova 1.-4.klase Otrdiena 14:30 – 15:10
Sports Nelda Zaļuma 1.-6.klase Trešdiena 14:30 – 15:10
Teātra pulciņš Sandra Vlasova 1.-.6.klase Ceturtdiena 14:30 – 15:10
Robotika Sarmīte Bendrate 1.-6.klase Ceturtdiena 15:15 – 15:55
Pampāļu sākumskola
Pulciņa nosaukums Pedagogs Vecuma grupa Dienas Laiks
(no… līdz)
Vides pulciņš “Namiņš” Gita Jaunsproģe 2. – 4. klase Otrdiena
Piektdiena
14:10 – 15:00
13:20 – 14:00