Nodarbību laiki 2022./2023.m.g.

DEJA:

Nr. Pulciņa nosaukums Vecums Pedagoga vārds, uzvārds Plānotie tikšanās laiki un norises vieta
1.

BDK “Sienāzītis” (3-4g.) 3-7 gadi

Baiba Rāzna 20633299

otrdienās 17.00 – 17.30
ceturtdienās 17.00 – 17.30
/Saldus jauniešu mājā/
BDK “Sienāzītis” (5-7g.) otrdienās 17.30 – 18.10
ceturtdienās 17.30 – 18.10

/Saldus jauniešu mājā/
2. JDK “Meduslāses studija” 11-15 gadi Baiba Rāzna 20633299 otrdienās 19.00 – 20.30
ceturtdienās 19.00 – 20.30
/Saldus jauniešu mājā/
3. Kursīšu bērnu teātra un deju pulciņš “Notiņas” 4-6 gadi un 6-15 gadi Ilzīte Griķe 29135724 otrdienās 17:00-18:00
ceturtdienās 17:00-18:00
piektdienās 16:30-17:30
/Kursīšu KC/
4. Ezeres dejotāji Pirmsskola Vaira Ansone 29229186 otrdienās 18.00 – 18.40
ceturtdienās 16.30 – 17.10
/Ezeres KN/
5. Mūsdienu deju grupa “KENDI” (mazā grupa) 8-11 gadi Kristīne Bērziņa 28868685 ceturtdienās 16.10 – 16.50
piektdienās 19.20 – 20.20
/Saldus jauniešu mājā/
6. Mūsdienu deju grupa “KENDI” (lielā grupa) 12-15 gadi Kristīne Bērziņa 28868685 pirmdienās 19.20 – 20.20
ceturtdienās 17.00 – 17.40
piektdienās 14:50 – 15:50
/Saldus jauniešu mājā/

MŪZIKA:
7. Jauktais koris “Ameno” 14-25 gadi Diāna Demitere 29444766 otrdienās 19:00 – 21:00
trešdienās 19:00 – 21:00
ceturtdienās 19.00 – 21.00
piektdienās 19.00 – 21.40
/Saldus Mūzikas skolā/
8. Bērnu popgrupa “Saules zaķēni” 3-6 gadi un 7-10 gadi Ance Dziļuma 24224091 pirmdienās 17.00-17.40 (mazie); 16.00-16.40 (lielie)
trešdienās 17.00-17.40 (mazie); 16.00-16.40 (lielie)
/Saldus jauniešu mājā/
9. Klavierspēļu pulciņš “Jautrie taustiņi” 4-6 gadi Ance Dziļuma 24224091 pirmdienās 15.00-16.00
trešdienās 15.00-16.00
/Saldus jauniešu mājā/
10. Bērnu un jauniešu tautas mūzikas studija “STARI” 4-19 gadi Agrita Pileniece 26442783 pirmdienās 14:00 – 16:00
trešdienās 16:00 – 18:00
/Saldus jauniešu mājā/
11. Orķestris “Mazais bundzinieks” 4-7 gadi Vaira Ansone 29229186 otrdienās 18.50 – 19.30
ceturtdienās 17.20 – 18.00
/Ezeres KN/
12. Mūzikas draugu pulciņš (Šķēde) 6-18 gadi Valija Skarnele 28317926 trešdienās 16.00-17.00
piektdienās 16.00-17.00
/Šķēdes dienas centrā/

RADOŠĀ JOMA:
13. Kombinētie rokdarbi “Raibie roku darbi” 7-14 gadi Gaida Circene 26494840 otrdienās 15.00-17.00
trešdienās 15.00-17.00
/Saldus jauniešu mājā/
14. Praktiskās mākslas pulciņš “Pārvērtību māksla” 6-9 un 10-16 gadi Liāna Didze-Samsonova 29924471 pirmdienās 16.00 – 18.00
trešdienās 17.00 – 19.00
/Saldus jauniešu mājā/
15. Keramikas pulciņš 6-15 gadi Teodora Grinberga 26156011 trešdienās 16.00 – 19.00
/Saldus jauniešu mājā/
16. Rīta nodarbības bērniem “Mazā skoliņa” 3-5 gadi Sanita Žideļūna 26469377 katru darba dienu 10.00 – 13:00
/Saldus jauniešu mājā/
17. Saldus BJC mazpulks Jaunmuižā 7-19 gadi Ilze Kļava 29115267 piektdienās 17.00 – 19.00
Jaunlutriņos
18. Mācību uzņēmumi 10-21 gadi Agita Skrebele 29274875 otrdienās 17.00 – 19.00
ceturtdienās 15.00 – 17.00
/Saldus jauniešu mājā/
19. Jaunie pavāri 7-12 gadi Kristīne Šimkus 24243306 trešdienās 15.00 – 17.00
/Saldus jauniešu mājā/
20. Skaitļu pasaulē 6-12 gadi Inese Grebņeva 26825207 pirmdienās 14.00 – 18.00
/Saldus jauniešu mājā/
21. Improvizācijas teātris 11-13 gadi Inguna Vēja 29145381 ceturtdienās 17:00 – 19:00
/Saldus jauniešu mājā/

 
TEHNOLOĢIJAS:
22. Grafiskā dizaina un digitālo prasmju pulciņš 12-16 gadi Laima Tiļļa 22408807 otrdienās 17.00-18.20
/Saldus jauniešu mājā/
23. Robotika 5-12 gadi Sarmīte Bendrate 28819999 otrdienās 9.00 – 11.00 /PII “Graudiņš”/
trešdienās 15.45 – 17.45 /Saldus jauniešu mājā/
24. Trases automodelisms 10-20 gadi Kārlis Zīle 22044112 trešdienās 17.00-19.00
piektdienās 17.00-19.00
/Saldus jauniešu mājā/
25. Foto pulciņš “Attēlnieki” 13-21 gadi Lauris Kalniņš 26481604 cetutdienās 18.00-19.20
/Saldus jauniešu mājā/

SPORTS:
26. Motosports 5-18 gadi Uģis Kleščovs 26136769 pirmdienās 14.00 – 17.00 /sporta zālē/
otrdienās 14:00 – 19:00
trešdienās 14.00 – 17.00 /sporta zālē/
ceturtdienās 14:00 – 19:00
sestdienās 9:00 – 14:00
/Saldus BJC garāža/trase/Novadnieku sporta zāle/
27. Peldēšanas pulciņš  no 5 gadiem Kristaps Vaģelis 26665671 Medūzas (5-6 gadi), mazais baseins
ceturtdienās 18:00
sestdienās 12:00Krabīši (5-7 gadi), mazais baseins
sestdienās 15:00Jūraszirdziņi (7-8 gadi), mazais baseins
trešdienās 18:00
sestdienās 13:00Ronīši (9+), lielais baseins
trešdienās 15:00
sestdienās 14:00
28. Vispārējās fiziskās sagatavošanas nodarbības ar boksa elementiem 7-16 gadi Ansis Pūce 29727760 pirmdienās 16.00 – 17.30
otrdienās 16.00 – 17.45
trešdienās 16.00 – 17.30
/Kuldīgas iela 3, Saldus/
29. Vispārējā fiziskā sagatavošana ar pašaizsardzības un boksa elementiem (meitenēm) 15-19 gadi Ansis Pūce 29727760 otrdienās 19.00 – 20.30
ceturtdienās 19.00 – 20.30
/Kuldīgas iela 3, Saldus/
30. Joga bērniem un jauniešiem 7-11 gadi un 15-18 gadi Ilze Lieldaudziete 24224091 pirmdienās 16.00 – 17.00
trešdienās 16.00 – 17.00
/Saldus jauniešu māja/
31. Jaunsardze 10-21 gadi Solveiga Mālniece 22470730 ceturtdienās 16.30 – 17.50
/Saldus jauniešu māja/