Pulciņu apraksti

Saldus Bērnu un jaunatnes centrs piedāvā sekojošus pulciņus:

Skatuves studija

Pedagogs – Edīte Irbe

Telpa – BJC mūzikas kabinets

Mērķgrupa – No 8. līdz 12.klase

Kā rakstīt pasākumu plānu. Kā uzstāties. Kā runāt pie mikrafona…un citas ar skatuvi saistītas nodarbības.


Moto pulciņš

Pedagogs - Uģis Kleščovs

Telpa- garāža (BJC sētā)

Mērķgrupa – interesentiem sazināties ar pedagogu

Pedagoga vadībā notiek remontdarbi un braukšana ar motocikliem.


Aušana

Pedagogs  –   Baiba Rītere
Telpa -  JIC „Šķūnis”
Mērķgrupa    -  No 1.klases līdz 7. klasei

Darbojoties pulciņā, bērni ne tikai mācās aušanas tehnikas, bet arī darbiņu veikt ar pacietību un rūpību, trenējot pirkstu veiklību. Veicina radošās domāšanas attīstību ar krāsu un tekstila mācības palīdzību. Bērni rada skaistas lietas patīkamā atmosfērā!


Trases automodelisms

Pedagogs  – I.Kronbergs
Telpa – JIC “Šķūnis”
Mērķgrupa  -  No 9 gadiem līdz 25 gadiem

Bērni mācās konstruēšanu ar mehāniskām un elektriskām niansēm. Pulciņš „Trases automodelisms” attīsta bērnu tehnisko domāšanu un ar spēles palīdzību rada interesi par tehniskām lietām.


Bungu spēle

Pedagogs  – Uģis Jēkabsons
Telpa – JIC „Šķūnis” mūzikas kabinets
Mērķgrupa   -   Skolas vecuma bērni un jaunieši

Pulciņa mērķis ir sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kura apguvusi instrumenta spēles pamatus, prot radoši pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē. Darbojoties pulciņā, bērns vai jaunietis apgūs sitaminstrumentu spēles pamatprasmes un attīstīs spējas orientēties mūzikas žanros un stilos.


Ģitāras spēle

Pedagogs  – Uģis Jēkabsons
Telpa – JIC „Šķūnis” mūzikas kabinets
Mērķgrupa  -   Skolas vecuma bērni un jaunieši

Pulciņa mērķis – ar mūzikas un instrumenta spēli veicināt bērnu un jauniešu personības izaugsmi attīstot radošumu, atbildīgumu, humānismu un kultūrizglītību. Tāpat tas dod iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, apgūstot ģitāras spēles un mūzikas teorijas pamatus. Darbojoties pulciņā bērni attīsta savas radošās spējas- gan sacer dziesmas, gan attīsta attīstot savu dziesmu izpildīšanas stilu. Pulciņš iemāca bērniem uzdrīkstēties un izsapņot sapņus caur mūzikas skaņām!


Sporta dejas

Pedagogs  – Aleksandrs Aļošins
Telpa – BJC mazā zāle/ lielā zāle
Mērķgrupas  -

 • 1.-4.kl. bez priekšzināšanām;
 • 1.-4.kl. ar priekšzināšanām;
 • Sporta deju klubs “SALDUS”;
 • Individuālās nodarbības.

 

Sporta dejas ir unikāls sporta veids, kas ietver sevī ne tikai sportisko mērķtiecīgumu un nepieciešamo fizisko sagatavotību, bet arī muzikalitāti un ritma izjūtu, kas padara šo sporta veida par īpašu! Pozitīvās lietas, ko bērni iegūst:

 • attīsta savu ķermeņa skaistumu un kļūst izturīgāki;
 • kļūst drošāki sabiedrībā;
 • iemācās uzvedības kultūru un ģērbšanās stilu;
 • ir iespēja braukt uz ārzemēm un piedalīties dažādos festivālos;
 • zēni mācās kulturāli izturēties pret meitenēm;
 • iegūst jaunus draugus!

 


Zīmēšana

Pedagogs  – Inita Goča
Telpa – BJC Zīmēšanas telpa
Mērķgrupa  –   5-18 g. v. bērni

Pulciņā zīmējam, gleznojam, veidojam un izmēģinām dažādas tehnikas. Darbojoties bērni ne tikai izzina daudzveidīgo mākslas pasauli un izkopj savas radošās spējas, bet arī apmeklē mākslas iestādes gan Saldū, gan citās Latvijas pilsētas. Bērnu darbi tiek izvietoti arī izstādēs, ļaujot pašiem analizēt gan savus, gan citu radītos darbus, tādējādi novērtējot paveikto.  Pulciņš palīdz pilnveidot un attīstīt skolēnu radošās spējas.

 


Keramika

Pedagogs  – Teodora Grinberga
Telpa – Keramikas telpa
Mērķgrupa  -    1.– 5. klase

Darbs ar mālu attīsta mākslinieciskās darbības prasmes, veido praktisko pieredzi, palīdz to pielietot radošajā darbībā.
Nodarbībās apgūst trauku, figūru, plakņu, apaļskulptūru veidošanu, rotāšanu, formu un tehnisko paņēmienu kombinēšanu.
Pulciņā bērni ar māla palīdzību izpauž savas emocijas un enerģiju.


Peldēšana

Pedagogs  – Kristaps Vaģelis1387882_718484341514468_2058554488_n
Telpa – Saldus peldbaseins
Mērķgrupa  -    Saldus novada, Brocēnu novada bērni un jaunieši no 5 gadu vecuma.

Pulciņā mācās un pilnveido peldēšanas prasmes visos peldēšanas stilos. Attīsta visas muskuļu grupas, koordināciju, izveido pareizu stāju. Apmeklēt vērts ir tāpēc, ka peldēšana harmoniski attīsta cilvēka organismu, palielinās muskuļu masa, muskuļi kļūst spēcīgāki un elastīgi, zūd liekais tauku slānis, nostiprinās sirds un asinsvadu sistēma. Ūdens mehāniskās un termiskās iedarbības rezultātā peldētāja āda kļūst gluda un plastiska.


Jauniešu koris Ameno

Pedagogs  – Diāna Demitere
Telpa – Saldus Mūzikas skola
Mērķgrupa  -    Bērni un jaunieši vecumā no 12 līdz 25 gadiem, viņu vecāki, radi un draugi.

Pulciņā tiek attīstītas vokālās dotības apgūstot pēc iespējas vairāk un kvalitatīvāk gan pašmāju, gan cittautu kora dziesmu. Repertuārā tiek iekļautas jauniešiem tuvu žanru dziesmas- roka, popa un citu stilu.


Angļu valoda

Pedagogs  – A.Eljašans
Telpa – Karjeras centrs
Mērķgrupa -    skolas vecuma bērni un jaunieši


Tautas deju kolektīvs Meduslāse un studija

Pedagogs  – S.Laure un M.Ziemele
Telpa – BJC Lielā zāle
Mērķgrupa -

 • Tautas deju kolektīvs “Meduslāse” studija;
 • Tautas deju kolektīvs “Meduslāse”.

 


Mazie Zinīši

Pedagogs  – Inguna Zomerovska
Telpa – Mācību telpa nr.1
Mērķgrupa – bērni no 3. gadu vecuma

Mazais zinītis ir lieliski piemērots bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu. Mammas, vecmāmiņas vai auklītes var atvest bērnus uz Mazo zinīti, lai  tie mācītos komunicēt un dalīties ar citiem bērniem. Mazie mācās kļūt patstāvīgāki, izpaust sevi caur rotaļām, dziesmām un citām atraktivitātēm.


Spēļu istaba Ziķerpēcpudiena

Pedagogs  – Inguna Zomerovska
Telpa – BJC mācību telpa nr.1
Mērķgrupa – Skolas vecuma bērni

Ziķerpēcpusdiena ir droša vieta bērniem, kam pēc skolas ir jāgaida kāds pulciņš vai vecāki no darba, tāpat tas ir paredzēts bērniem, kas nevēlas tulīt pēc skolas doties mājās.  Skolotāja var palīdzēt bērniem līdz 4. klasei izpildīt mājas darbus, ja vec;aki ir izteikuši tādu vēlmi! Ziķerpēcpusdienā tiek veidoti tematiski dekori un rotājumi, kā arī bērni var izpaust sevi citos veidos – šī vieta, kur bērna fantāzijai nav robežu!


Vokālā studija Notiņas

Pedagogs  – O.Kleinberga
Telpa – BJC mūzikas kab. un mazā zāle
Mērķgrupas – bērni:

 • 3 – 5 gadi;
 • 5 – 7 gadi;

 


Tautas deju kolektīvs Sienāzītis

Pedagogs  – I. Sīle
Telpa – BJC mazā un lielā zāle
Mērķgrupa – bērni:

 • 3-4 gadi
 • 5-6 gadi


BMX

Vada: Igors Miņenko

Mērķauditorija: bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam

Pulciņš notiek Saldus Tehnikuma ēkā – virs peldbaseina


Raibie roku darbi

Vada: Gaida Circene

Mērķauditorija: bērni no 10 gadu vecuma

Gatavos auskarus, dāvanu maisiņus, kaklarotas, piespraudes u.c.lietas


Vokālais ansamblis

Vada: Zane Kaunese

Mērķauditorija: bērni no 10 gadu vecuma

 


Mūsdienu dejas

Vada: Agnija Jaunbrāle

Mērķauditorija: no 7 g.v.

 


Šūšana/modelēšana

Vada: Agnija Jaunbrāle

Mērķauditorija: no 7 g.v.