Dokumenti

Šajā sadaļā pieejami dokumenti un veidlapas pedagogiem un bērnu vecākiem.

Saldus BJC iekšējās kārtības noteikumi

 

Iesniegums par bērna uzņemšanu BJC intrešu pulciņā

iesniegums-uzņemšanai 2017_2018

 

Iesniegums par bērna izstāšānos no BJC intrešu pulciņa

iesniegums_izstasanas

 

Maksas pakalpojumi

saldus.lv/pasvaldiba/iestades4/saldus-bernu-un-jaunatnes-centrs2/