Dokumenti

Šajā sadaļā pieejami dokumenti un veidlapas pedagogiem un bērnu vecākiem.

Saldus BJC iekšējās kārtības noteikumi

noteikumi_0001

noteikumi_0002

noteikumi_0003

noteikumi_0004

Iesniegums par bērna uzņemšanu BJC intrešu pulciņā

iesniegums-uzņemšanai 2017_2018

Iesniegums par bērna izstāšānos no BJC intrešu pulciņa

iesniegums_izstasanas

Saldus novada pašvaldības „Saldus bērnu un jaunatnes centrs” pulciņu dalībnieku ikmēneša iemaksas un maksas pakalpojumi

IZRAKSTS