Metodiskais atbalsts

Dace Vaļko
Saldus  BJC direktores vietniece izglītības jomā
e-pasts: dace.valko@saldus.lv
Kontakttālrunis: 26184183                          

                                                         Ritma Ošeniece
                                                         Virziens: Karjeras konsultante
                                                         e-pasts: karjera2@inbox.lv
                                                         Kontakttālrunis: 25974452

Informācija par jaunatnes darbību Saldus novadā www.saldusjauniesiem.lv