Metodiskais atbalsts

Metodiskais atbalsts

Dace Vaļko
Saldus  BJC direktores vietniece izglītības jomā
e-pasts: dace.valko@saldus.lv
Kontakttālrunis: 26184183

                                Inese Buša – izglītības metodiķe
                                Virziens: Tautas dejas
                                e-pasts: inesebusa@inbox.lv

                                               Guna Meija -izglītības metodiķe
                                               Virzies: Vizuālā un vizuāli plastiskā māksala
                                               e-pasts: guna.meija@inbox.lv

                                                              Inita Rulle -izglītības metodiķe
                                                              Virziens: Vides izglītība
                                                              e-pasts: inita_remte@inbox.lv

Ritma Ošeniece
Virziens: Karjeras konsultante
e-pasts: karjera2@inbox.lv
Kontakttālrunis: 25974452

Informācija par jaunatnes darbību Saldus novadā –  www.saldusjauniesiem.lv