Audzināšana

Saldus novada izglītības iestāžu pedagogu konkursa

„Manas klases interesantākā ārpusstundu audzināšanas  pasākuma apraksts”

dalībnieki —> Konkursa dalībnieki

 

„Labākā audzināšanas stundas plāns un apraksts”

2016./2017.māc.g. konkursā iesniegto materiālu saraksts

 —> Konkursa saraksts

Saldus novada izglītības iestāžu  skolotāju konkursa 

„Ak, pavasar, ak, pavasar, kotu ar skolotāju dar’…”

NOLIKUMS  —>Skolotaaju konkursa nolikums

 

Saldus novada izglītības iestāžu pedagogu konkursa

„Manas klases interesantākā ārpusstundu audzināšanas  pasākuma apraksts”

NOLIKUMS —> Interesantais audzin. pasaakums.docx

 

 

Saldus novada izglītības iestāžu pedagogu konkursa

„Labākās audzināšanas stundas plāns un apraksts”

NOLIKUMS —> Saldus novada audz. st. pas. nolikums