Jauniešiem

JIC „Šķūnis” strādā:

  • Laura Ūžele (struktūrvienības vadītāja)
  • Laima Tiļļa  (projektu vadītājas asistente)

Kontaktinformācija:

Saldus novada jauniešiem aktuālā informācija: www.saldusjauniesiem.lv