Jauniešiem

Saldus Bērnu un jaunatnes centrs cenšas sekot līdzi laikam un vajadzībām, tieši tāpēc tika izlemts, ka Saldus jauniešiem ir vajadzīga sava telpa, kas ļautu attīstīties un pilnveidoties vēl labāk! 2006. gada 27. aprīlī notika  JIC „Šķūnis” svinīgā atklāšana Saldus BJC paglama mājā, piedaloties Bērnu un ģimenes lietu ministram A.Baštikam un valsts sekretārei I.Zalpēterei.

JIC „Šķūņa” uzdevumi ir radīt pulcēšanās vietu jauniešiem attīstību sekmējošu pasākumu īstenošanai, kā arī nodrošināt nepieciešamos līdzekļus jauniešu pašiniciatīvas attīstīšanai un īstenošanai. Tāpat vietas uzdevums ir sekmēt darbu ar jaunatni, veicot izglītojošu un audzinošu darbību harmoniskas personības veidošanā, ņemot vērā mērķauditorijas intereses un pieprasījumu. Šeit tiek izstrādāti projekti darbam ar jaunatni, piesaistot papildu finansējumu, tādējādi sniedzot plašāku un daudzveidīgāku resursu nodrošinājumu jauniešiem.  JIC „Šķūnis” ir nozīmīga vieta Saldus novada jaunatnes politikas veidošanā, tā cenšas veicināt sadarbību ar izglītības un kultūras iestādēm, pašvaldību, nevalstislajām organizācijām.

Janatnes iniciativu un atpūtas centrs  ”Sķūnis” piedāvā:

 IMG_0677 1

  • Klases stundas vai nodarbības (1 -2h garumā, kurās iepazīstinam ar jauniešu iespējām Saldus novadā, Latvijā, Eiropā, programmu Erasmus +)
  • Komandas veidošanas ktivitātes
  • Mūžizglītības kompetenču trasīte
  • Nakts klases vakari (telpas)
  • Iespēja jauniešiem iesaistīties Brīvprātīgajā darbā
  • Pasākumi, kuros jaunieši tiek informēti par nodarbinātību un karjeras iespējām
  • Iespēju jauniešiem iesaisdažādos projektos, kā arī to veidošanā
  • Brīvā laika aktivitātes (galda spēles, spēļu galdi u.t.t)
  • Resursu punktu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

JIC “Šķūnis” ir pieejams visiem jauniešiem katru darba dienu no plkst. 13.00 līdz 20.00!

 

IMG_2033

 

Vairāk informācijas:
jicskunis@gmail.com

www.saldusjauniesiem.lv/jauniesu-centri/saldus-jauniesu-centrs-skunis