Aicinām savā komandā pedagogu-karjeras konsultantu

Saldus Bērnu un jaunatnes centrs (reģ.nr. 4151901912) aicina darbā pedagogu-karjeras konsultantu uz 0,3 slodzi. Mēneša darba algas likme – 790.00 EUR par pilnu slodzi.

Galvenie pienākumi:

Nodrošināt karjeras izglītību un atbalstu Saldus novadā:

  • Individuālo un grupu karjeras konsultāciju nodrošināšana;
  • koordinēt, organizēt un īstenot karjeras attīstības atbalsta pasākumus;
  • sekot novitātēm savā profesionālajā jomā, patstāvīgi pilnveidot vispārējās un profesionālās prasmes;
  • veidot, uzturēt un papildināt metodisko materiālu bāzi karjeras izglītības īstenošanai un karjeras attīstības atbalsta nodrošināšanai;
  • sadarboties ar izglītības iestāžu pedagogiem karjeras konsultantiem un jaunatnes darbiniekiem, koordinējot karjeras izglītības pasākumu norisi,  organizējot tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, karjeras dienu pasākumus, informācijas dienas, pieredzes apmaiņas u.c.

Prasības pretendentiem:

Amata pildīšanai nepieciešama vismaz viena no šādām profesionālās kvalifikācijas prasībām:

  • augstākā pedagoģiskā izglītība un karjeras konsultanta kvalifikācija (maģistra grāds);
  • augstākā pedagoģiskā izglītība un apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma “Pedagogs – karjeras konsultants” vismaz 72 h apjomā, un iegūts sertifikāts, kas apliecina tiesības sniegt individuālās karjeras konsultācijas (saskaņā ar 2018.gada 11.septembra MK noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 21.3. apakšpunktā noteikto);
  • augstākā pedagoģiskā izglītība un augstskolas izziņa par studijām profesionālā maģistra studiju programmā “Karjeras konsultants”.

 

Pieteikšanās kārtība:

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: saldus.bjc@saldus.lv  vai personīgi Saldus BJC Lielajā ielā 3B līdz š.g. 25.septembra plkst. 16.00.