06.06.2017

Kit_front

Pieteikšanās valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanai

interešu izglītības programmām!

 

Tiek izsludināta pieteikšanās uz valsts finansējumu interešu izglītībai 2017./2018. mācību gadam.

Atbilstoši metodiskajiem norādījumiem izstrādātās interešu izglītības programmas lūgums iesniegt Saldus BJC (Lielā iela 3b, Saldus) metodiskajā kabinetā līdz 2017. gada 20. jūnijam.

Iesniegtās programmas izvērtēs Saldus novada pašvaldības apstiprināta komisija.

Pulciņa_programma_2017.2018.m.g.

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS JOMAS

pulcini

23.05.2017

nosleguma

10.05.2017

Laimes zeme

17.03.2017

medulāse jubileja

10.03.2017

teatra_sports

28.02.2017

lecam jauni

28.02.2017

deju_kolektivs

21.02.2017

Untitled

16.01.2017

jauna_gada_skandinasana

30.12.2016

ziemassvetki