Saldus novada pašvaldības Saldus Bērnu un jaunatnes centrs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Saldus novada pašvaldības Saldus Bērnu un jaunatnes centrs tīmekļvietne - http://www.bjc.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Saldus novada pašvaldības Saldus Bērnu un jaunatnes centrs tīmekļvietne atbilst noteikumiem Nr. 445.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 18.01.2021. Izvērtēšanu veica par informācijas ievietošanu atbildīgais iestādē Saldus novada pašvaldības Saldus Bērnu un jaunatnes centrs un pašvaldības datorspeciālists.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Elektroniski parakstīts iekļūstamības vienkāršotais izvērtējums (eDOC).

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar kontrastiem, piedāvājam risināt, izmantojot kādu no pārlūka spraudņiem. Saņemt nepiekļūstamo informāciju, sazinoties ar Saldus novada pašvaldības Saldus Bērnu un jaunatnes centrs uz epastu vai tālruni +371-63822105 un norādot, kādu informāciju un kādā formātā vēlētos saņemt

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: laima.tilla@saldus.lv
Zvaniet: 22408807
Adrese: Lielā iela 3b, Saldus, LV-3801

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir informāciju ievietojošais darbinieks - Laima Tiļļa
E-pasts: laima.tilla@saldus.lv
Tālrunis: 22408807

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 18.01.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja Dace Vaļko, Saldus BJC direktores p.i..